ร่วมหารือเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ภายใต้โครงการรวบรวมและวิจัยข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ร่วมหารือเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ภายใต้โครงการรวบรวมและวิจัยข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์

09-12-2021
ร่วมหารือเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ภายใต้โครงการรวบรวมและวิจัยข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์

17 กุมภาพันธ์ 2564 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จาก อพวช. ร่วมหารือกับ นายชยพงศ์ สายฟ้า ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และ ดร.ปรรณวัฒน์ ชูวิเชียร คณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน ภายใต้โครงการรวบรวมและวิจัยข้อมูลด้านประวัติศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อจัดเก็บเป็นฐานข้อมูล และบูรณาการด้านการผลิตสื่อการศึกษาร่วมสมัย สำหรับเผยแพร่ประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ต่อไป ณ กระทรวงศึกษาธิการ

 

13572835056398

13572834773659

13572834855527

13572835010119

13572834960482

13572834889037