สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) จับมือ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้าง “จัตุรัสวิทยาศาสตร์ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร”

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) จับมือ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้าง “จัตุรัสวิทยาศาสตร์ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร”

08-12-2021
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) จับมือ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้าง “จัตุรัสวิทยาศาสตร์ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร”

ถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) จับมือ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้าง “จัตุรัสวิทยาศาสตร์ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร” จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งเป้าพัฒนาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ภูมิภาค กระจายโอกาส สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและประชาชนในภาคเหนือสนใจใฝ่รู้ในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามนโยบาย “วิทย์สร้างคน” ของกระทรวงวิทย์ฯ หวังสร้างบุคลากรคุณภาพรองรับการพัฒนาประเทศยุคไทยแลนด์ 4.0 คาดพร้อมให้บริการต้นปี 2562

001 4

ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมาในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ปะจำปี 2561 ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) ณ ห้องรสสุคนธ์ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จ.เชียงใหม่  ร่วมกันดำเนินการสร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ดาราศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ ภายใต้ชื่อ “จัตุรัสวิทยาศาสตร์ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร” (Science Square @ Princess Sirindhorn AstroPark) ภายในบริเวณอุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ตำบลดอนแก้ว อำเภอ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อขยายพื้นที่การให้บริการแหล่งเรียนรู้สู่ภูมิภาค สร้างแรงบันดาลใจและความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดาราศาสตร์แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่ภาคเหนือตามนโยบาย “วิทย์สร้างคน” รองรับการก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 

001 3

          ดร.ศรัณย์ โปษยะจินดา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ  กล่าวว่า  ดาราศาสตร์เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนสนใจวิทยาศาสตร์ ประเทศชาติจะพัฒนาได้ต้องอาศัยวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  โครงการ “จัตุรัสวิทยาศาสตร์ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร” เริ่มต้นจากการที่ อพวช. ต้องการสร้างจัตุรัสวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงเกิดเป็นความร่วมมือในครั้งนี้ขึ้น และรู้สึกดีใจที่สดร. และ อพวช. จะร่วมมือกันสร้างสรรค์พื้นที่นิทรรศการภายในอาคารท้องฟ้าจำลอง ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร ให้สมบูรณ์มากขึ้น  นอกจากการให้บริการท้องฟ้าจำลองขนาด 180 ที่นั่ง ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยแล้ว เรายังมีส่วนจัดแสดงนิทรรศการดาราศาสตร์ และจะมีนิทรรศการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี นวัตกรรม และกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจต่าง ๆ อีกมากมาย สิ่งเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนในการประกอบวิชาชีพต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะด้านสะเต็มศึกษา ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ซึ่งจำเป็นต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติในอนาคต

001 1

          ด้าน ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า จัตุรัสวิทยาศาสตร์ ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร” จะช่วยสร้างโอกาสที่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ซึ่งปัจจุบันมีพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ตั้งอยู่ในจังหวัดปทุมธานี และมีพื้นที่ให้บริการในเขตกรุงเทพมหานคร ณ จามจุรีสแควร์เพียงแห่งเดียว ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องขยายพื้นที่การให้บริการ เพื่อให้เยาวชนมีพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ การร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ผ่านนิทรรศการการทดลองทำงานจริงและพัฒนา Virtual Museum เพื่อใช้เป็น Application หลักในการนำเสนอ Job of the Future โดยตั้งเป้าผู้เข้าชมนิทรรศการไม่ต่ำกว่าปีละ 240,000 คน  คาดว่าจะเปิดให้บริการประมาณต้นปี 2562