NSM เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2567 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

NSM เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2567 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย

26-01-2024
NSM9547

26 มกราคม 2567 / ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อพวช. เข้าเยี่ยมสวัสดีปีใหม่ 2567 คุณภรณี กองอมรภิญโญ ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ประจำภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย และคุณณัฐพงศ์ จิรวัฒนาวรกุล ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและชุมชนสัมพันธ์ประจำโรงงาน พร้อมหารือความร่วมมือและเยี่ยมชมโชว์รูมผลิตภัณฑ์ในกลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ณ อาคารยูนิคอร์น ทรูดิจิทัล ปาร์ค กรุงเทพฯ

NNMKS7