คณะผู้แทนจากราชอาณาจักรกัมพูชาเยี่ยมชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

คณะผู้แทนจากราชอาณาจักรกัมพูชาเยี่ยมชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

18-08-2022
1

18 สิงหาคม 2565 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และคณะผู้บริหาร อพวช. ให้การต้อนรับ H.E. Dr. HuI Seingheng Director General, National Chair of Cambodia COSTI, General Department of Science, Technology & Innovation และคณะผู้แทนจากกระทรวงอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Ministry of Industry, Science, Technology & Innovation เข้าเยี่ยมชมภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2565 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

432