ยินดี 2 ทีม เยาวชนไทยคว้ารางวัล Special Award ในการแข่งขันโครงงานวิทย์ฯ ระดับโลก REGENERON ISEF 2023

ยินดี 2 ทีม เยาวชนไทยคว้ารางวัล Special Award ในการแข่งขันโครงงานวิทย์ฯ ระดับโลก REGENERON ISEF 2023

19-05-2023
์NSMISEEF01

19 พฤษภาคม 2566 / ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วย ศ.ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และรศ.ดร.วรวรรณ พันธุมนาวิน กรรมการและผู้ช่วยนายกสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ 2 ทีมเยาวชนไทย จากโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ ที่สามารถคว้ารางวัล Special Award จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสำหรับเยาวชน ระดับโลก REGENERON ISEF 2023 จัดโดย Society for Science & the Public ณ เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 13-19 พฤษภาคม 2566 โดยในปีนี้มีนักเรียนกว่า 1,600 คน จาก 63 ประเทศ และมลรัฐต่างๆ ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมประกวด

์NSMISEEF016์NSMISEEF017

สำหรับปีนี้กระทรวง อว. ร่วมส่งเยาวชนไทย 14 ทีม โดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) คัดเลือกเยาวชนไทย 37 คน จาก 2 เวทีการประกวดระดับประเทศของไทย ได้แก่ ค่ายนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ประจำปี 2566 (Thai Young Scientist Festival, TYSF 2023) ภายใต้การสนับสนุนโดย อพวช. และสมาคมวิทยาศาสตร์ฯ และการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 25 (Young Scientist Competition, YSC 2023) โดย สวทช. และมหาวิทยาลัยพันธมิตร ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

์NSMISEEF019

สามารถติดตามเชียร์น้อง ๆ เยาวชนและร่วมลุ้นรางวัล Grand Award  ได้ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 คืนนี้ 21.00 น. ทาง LIVE https://www.youtube.com/watch?v=t4LyfVbBHyo