NSM จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ประโยชน์สื่อและแหล่งเรียนรู้ อพวช. เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

NSM จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ประโยชน์สื่อและแหล่งเรียนรู้ อพวช. เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” 

21-11-2023
S01

21 พฤศจิกายน 2566 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การใช้ประโยชน์สื่อและแหล่งเรียนรู้ อพวช. เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ให้กับครู อาจารย์ และผู้ที่สนใจ โดยมี ดร.นันทิดา ศรีเปารยะ ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจ สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย อพวช. เป็นวิทยากรในการสัมมนาฯ ดังกล่าว ณ ห้อง The Blank Space อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เข้าเยี่ยมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และชมกิจกรรมการแสดงหนังใหญ่ คณะวัดบ้านดอน ของงาน Harmony World Puppet Toys Robot Innovation Festival 2023 หรือ เทศกาลหุ่นโลก อีกด้วย

S02S03S04S05