เรื่อง In To The Museum

เรื่อง In To The Museum

08-12-2021
เรื่อง In To The Museum

Poster 424x600

ไปสัมผัสสิ่งมหัศจรรรย์ “ไม่ลองไม่รู้-ไม่ดูไม่เห็น”

เรื่องย่อ

   “องศา” เด็กหนุ่มมัธยมศึกษาตอนปลาย ค้นหาเเรงบันดาลใจในการเรียนต่อระดับปริญญาตรี จึงนำพาตัวเอง เข้าไปสู่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จนได้พบเจอกับเรื่องราวต่างๆอย่างมากมายและค้นพบสิ่งที่ลึกลับจนทำให้ก่อเกิดเป็นมิตรภาพ สิ่งลึกลับที่“องศา”เจอนั้นคืออะไรกันแน่ และความต้องการของ ”องศา” คืออะไร?

   หนังสั้น In To The Museum เป็นผลงานของ ทีม Sukinovski นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธัญญบุรี เล่าที่มาของเรื่องว่า ได้เห็นในต่างประเทศมีโมเดลต่างๆ ทำเป็นแอนิเมชั่น จึงมีแนวคิดว่าในประเทศไทยมีพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ มีทั้งความรู้และสิ่งต่างๆอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ ที่สามารถประยุกต์ทำเป็นแอนิเมชั่นได้ จึงคิดตามหัวข้อโครงการประกวดหนังสั้น Amuse & Amaze Short Film Contest (Season1) จนเกิดเป็นหนังสั้นเรื่องนี้ คาดว่าจะทำให้ผู้ชม เกิดแรงบันดาลใจ เปิดใจยอมรับเทคโนโลยีในสิ่งใหม่ๆ และนำมาพัฒนาตัวเอง เพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิตตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้