ผศ.ดร.รวินฯ ร่วมการประชุมประจำปีนักเรียนไทยและนักวิชาชีพไทยในสหรัฐฯ ประจำปี 2565 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

ผศ.ดร.รวินฯ ร่วมการประชุมประจำปีนักเรียนไทยและนักวิชาชีพไทยในสหรัฐฯ ประจำปี 2565 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

29-08-2022
PDNSM01

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมการประชุมประจำปีนักเรียนไทยและนักวิชาชีพไทยในสหรัฐฯ ประจำปี 2565 (Association of Thai Students in the United States of America) ในหัวข้อ “Developing Sustainability for ThailandW พร้อมเป็นวิทยากรบรรยาย ในหัวข้อ “การศึกษานอกห้องเรียน และการศึกษานอกบ้านเกิด กับนักเรียนไทยในต่างแดนผู้รัก STEM” ทั้งนี้ ได้เข้าร่วมเตรียมการประชุมคณะกรรมการร่วมไทย-สหรัฐฯ (Joint Committee Meeting - JCM) ครั้งที่ 3 และ Space Dialogue ครั้งที่ 3 ระหว่างหน่วยงานไทยและหน่วยงานสหรัฐฯ โดยการประชุมฯ ดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 19 – 24 สิงหาคม 2565 ณ สำนักมหาสมุทร สิ่งแวดล้อม และวิทยาศาสตร์ (Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs) กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ, กรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา

PDNSM02