ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นผู้แทนรับมอบยากันยุงซอฟเฟล จำนวน 10 ลัง

ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นผู้แทนรับมอบยากันยุงซอฟเฟล จำนวน 10 ลัง

09-12-2021
ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นผู้แทนรับมอบยากันยุงซอฟเฟล จำนวน 10 ลัง

21 กรกฎาคม 2564 /ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นผู้แทนรับมอบยากันยุงซอฟเฟล จำนวน 10 ลัง 750 ขวด จากแพทย์หญิงฉันทนา ผดุงทศ ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค เพื่อนำไปใช้สำหรับการดูแลผู้ป่วย COVID-19 และบุคลากรทางการแพทย์ ภายในศูนย์ดูแลโควิดชุมชน อพวช. เทคโนธานี (Community Isolation) ต่อไป

919771