เปิดรับสมัคร "อาสาสมัคร" มาปฏิบัติงาน ณ อพวช.

เปิดรับสมัคร "อาสาสมัคร" มาปฏิบัติงาน ณ อพวช.

05-08-2022
02

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดรับสมัคร "อาสาสมัคร" มาปฏิบัติงาน ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี , จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เดอะ สตรีท รัชดา กรุงเทพฯ และจัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จ.เชียงใหม่    หากท่านเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ สนใจสร้างสรรค์กิจกรรมสื่อสารวิทยาศาสตร์ ขอเชิญชวนผู้สนใจ ตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จนถึงปริญญาตรี หรือผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยความมุ่งมั่นและเข้มแข็งมาร่วมเป็นทีมงานคุณภาพกับ อพวช. ดาวน์โหลด  ใบสมัครได้ที่ https://sites.google.com/view/volunteer-nsm/   หรือ QR Code

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักบริการผู้เข้าชม กองอาสาสมัคร โทร. 02 577 9954