รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าว ด้วยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีภารกิจในการดำเนินงานเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมสังคมไทยให้สนใจและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ

รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าว ด้วยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีภารกิจในการดำเนินงานเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมสังคมไทยให้สนใจและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ

09-12-2021
ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าว ด้วยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีภารกิจในการดำเนินงานเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมสังคมไทยให้สนใจและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ

(20 ธันวาคม 2562) ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าว ด้วยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) มีภารกิจในการดำเนินงานเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมสังคมไทยให้สนใจและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ และปลูกฝังให้เยาวชนมีทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นสถานที่ให้ความรู้และความเพลิดเพลินแก่ครอบครัว รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ มีบทบาทหน้าที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life long Learning) แหล่งสาระบันเทิง (Edutainment) แหล่งพัฒนาวิชาชีพ (Career Development) และแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีสาระ (Edu-tourism Attraction)

299A7968 1600x1067

            ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้ อพวช.จึงจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมรวมทั้งการประกวดขึ้นมา ภายใต้แนวคิด ‘Fascinating Science วิทยาศาสตร์ชวนพิศวง’ รวมทั้งโครงการผลิตรายการโทรทัศน์ ‘สนุก มหัศจรรย์ ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์’ โดยให้นิสิต นักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน ที่เข้าร่วมโครงการ ถ่ายทอดเรื่องราว กิจกรรม ความน่าสนใจในแง่มุมต่าง ๆ ภายในพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป เห็นคุณค่าและเกิดแรงบันดาลใจทางด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ได้รับประสบการณ์ตรงจากการจัดทำรายการวิทยุโทรทัศน์ที่แพร่ภาพออกอากาศจริง ซึ่งปีนี้โครงการได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โครงการประกวด Viral Clip พร้อมผลิตและเผยแพร่รายการ “สนุก มหัศจรรย์ ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์” (Amuse & Amaze Short Film Season 3) เน้นรูปแบบสารคดี ละครสั้น หรือแอนนิเมชั่น ความยาวตอนละ 10 นาที จำนวน 30 ตอน ออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ททบ. 5 รวมทั้ง ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม TGN โซนยุโรปและเอเชีย อีกจำนวน 60 ตอน ซึ่งได้รับความสนใจจากเยาวชนในการเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก  โดยในปีนี้ได้มีการกระจายกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการไปในระดับมัธยมศึกษาด้วย

299A7938 1600x1067

299A7901 1600x1067

โดยที่ผ่านมาลำดับการดำเนินงานที่สำคัญ มีหลายขั้นตอนหลายส่วนด้วยกัน ประกอบด้วย การจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ เพื่อประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ และ ได้ทำการโปรโมตโครงการ ติดต่อสถาบันการศึกษา รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ โดยมีผู้ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 54 ทีม (213 คน) การจัด Workshop 2 ครั้ง จาก คุณอาจวรงค์      จันทมาศ คุณวิชัย มาตกุล คุณศุ บุญเลี้ยง คุณนนทรีย์ นิมิบุตร พร้อมมอบทุนในการถ่ายทำ ทีมละ 10,000 บาท มีผู้ส่งพล็อตเรื่องเข้าประกวดในโครงการ 41 ทีม โดยมี คุณศุ บุญเลี้ยง และ คุณนนทรีย์ นิมิบุตร เป็นผู้คัดเลือกพล็อตเรื่อง ซึ่งได้ผู้ผ่านเข้ารอบ 20 ทีม ต่อมาจึงเข้าสู่กระบวนการ วันถ่ายทำที่ผ่านมา ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จากนั้นส่งผลงาน Viral Clip ซึ่งได้มีการตัดสิน ประกาศผลและมอบรางวัลในเดือนกรกฎาคม และทำการเผยแพร่ Viral clip รวบรวมยอดการรับชมทางช่องยูทูป TV5HD1 และจัดพิธีประกาศผลพร้อมมอบรางวัล Viral Clip ยอดนิยม พร้อมจัดงานปิดโครงการ

299A8026 1600x1067

สำหรับผลรางวัล Viral Clip ยอดนิยม โครงการ Amuse & Amaze Shot Film Contest Season 3 ผู้ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ ทีม 4869 Production ซึ่งสมาชิกของทีมเป็นนักศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยศรีปทุม และรางวัลที่ได้รับจากคลิปเรื่อง สลับขั้ว ได้ยอดวิว 18,320 วิว

ในวันนี้เพื่อผลักดันอพวช. เป็นแลนด์มาร์คสำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไป อพวช. จึงได้เปิดบริการให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์พระรามเก้าอย่างเป็นทางการเพื่อช่วยสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พิพิธภัณฑ์แห่งใหม่ของ อพวช.  ซึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่เดียวกับพิพิธภัณฑ์เดิมอีก 3 แห่ง โดยจัดให้พิพิธภัณฑ์พระรามเก้าเป็นพื้นที่สำหรับสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับการดูแลระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม นิทรรศการจะจัดแสดงให้ทุกคนเห็นภาพของสิ่งแวดล้อมกันได้ชัดเจน เพื่อให้การเดินทางมาพิพิธภัณฑ์จะได้เห็นความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง กับไฮไลท์ 9 จุดห้ามพลาด และ 9 จุดต้องหยุดถ่ายภาพ ดังนั้นเมื่อรู้จักวิทยาศาสตร์ได้ดี ด้วยการใส่ใจที่จะค่อย ๆ เติมเต็มความรู้ ก็จะทำให้ตัวเราเองได้ใช้เครื่องมือนั้น ๆ อย่างถูกวิธี อย่างรู้เท่าทัน ที่สำคัญคืออาจจะต่อยอดได้ โดยสร้างสรรค์ทำประโยชน์กับตัวเอง และแก่สังคมได้จากความรู้ที่มี เพราะขณะนี้โลกกำลังเปลี่ยนเยอะมาก ถ้าเรารู้ไม่เท่าทันเครื่องมือหรือผลผลิตจากวิทยาศาสตร์ ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรา  ก็อาจทำให้เราไม่สามารถก้าวทันโลกได้อย่างสมาร์ท จึงอยากฝากไว้ว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องที่ทำให้เราสนุกได้อย่างเดียว แต่เป็นเรื่องที่สำคัญกับตัวเราและอนาคตของเราด้วย”

ผู้สนใจข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับโครงการ สามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.facebook.com/amuseandamazecontest/