อพวช. ให้การต้อนรับ สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ในการประชุมหารือความร่วมมือการจัดแสดงนิทรรศการในงานมหกรรมวิทย์ฯ 66

อพวช. ให้การต้อนรับ สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย ในการประชุมหารือความร่วมมือการจัดแสดงนิทรรศการในงานมหกรรมวิทย์ฯ 66

30-03-2023
NIS13

29 มีนาคม 2566 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ อพวช. และคณะผู้บริหาร อพวช. ให้การต้อนรับ นายอาเรียล ไซด์มัน รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต จากสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย และคณะ ในการประชุมหารือความร่วมมือการจัดแสดงนิทรรศการภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2566 พร้อมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า คลองห้า จ.ปทุมธานี

IS1IS12IS13IS14