อพวช. ร่วมงานดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2565 “ดนตรีในสวน : H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” จัดขึ้นเนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 

อพวช. ร่วมงานดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2565 “ดนตรีในสวน : H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” จัดขึ้นเนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 

05-12-2022
Music5dec

5 ธันวาคม 2565 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นผู้แทนกระทรวง อว. พร้อมด้วย ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการ อพวช. และคณะผู้บริหาร อว. ร่วมรับชมการแสดงดนตรีและมอบช่อดอกไม้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ ให้กับวงKBU Band จากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และวง RMUTR Band จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ในงานดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2565 “ดนตรีในสวน : H.M.Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ” จัดขึ้นเนื่องในวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 และเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สวนเบญจกิติ กรุงเทพฯ

Music5dec1Music5dec2Music5dec5Music5dec8