พิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์ Thailand CANSAT - ROCKET COMPETITIONS 2019

พิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์ Thailand CANSAT - ROCKET COMPETITIONS 2019

09-12-2021
พิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์ Thailand CANSAT - ROCKET COMPETITIONS 2019

27 กรกฎาคม 2562 -- ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และพลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์ Thailand CANSAT - ROCKET COMPETITIONS 2019 โดยมีทีมเยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ 50 ทีม จำนวน 300 คน เข้าร่วมระหว่างวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี