คณะผู้บริหาร Digital CEO รุ่นที่ 5 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช.

คณะผู้บริหาร Digital CEO รุ่นที่ 5 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช.

27-06-2022
01

25 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งขาติ (อพวช.) ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายแนะนำหน่วยงานแก่คณะผู้อบรมหลักสูตร “ผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO)” รุ่นที่ 5 จัดโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.) เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยมี ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมบรรยายในหัวข้อ "กรณีศึกษาการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการศึกษาในยุควิถีใหม่" ณ ห้องประชุม IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

040302