ดร.กรรณิการ์ฯ รองผอ.อพวช. เป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี 2566 สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

ดร.กรรณิการ์ฯ รองผอ.อพวช. เป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการประจำปี 2566 สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

03-03-2023
NSM-CA1-BB

2 มีนาคม 2566 / ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมบรรยายในหัวข้อ "Life-long learning for older people : มหาวิทยาลัยชีวิต" ในการประชุมวิชาการประจำปี 2566 เรื่อง "Healthy aging in the new era" โดยสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย   ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

NSM-CA1-BB1NSM-CA1-BB3