อพวช. ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา เปิดเวทีเฟ้นหาเยาวชน “นักสื่อสารวิทย์” ในการแข่งขัน “SiT Talks: Science inspired by Teen 2023” เล่าวิทย์ให้ว้าวใน 3 นาที

อพวช. ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา เปิดเวทีเฟ้นหาเยาวชน “นักสื่อสารวิทย์” ในการแข่งขัน “SiT Talks: Science inspired by Teen 2023” เล่าวิทย์ให้ว้าวใน 3 นาที

27-02-2023
SIT231

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสมาคมนักวิจัยรุ่นใหม่  (Thai Young Scientists Academy: TYSA) เปิดเวทีเฟ้นหาเยาวชนร่วมการแข่งขัน “SiT Talks: Science inspired by Teen 2023” เล่าวิทย์ให้ว้าวกับเรื่องราวที่สนใจใน 3 นาที เพื่อสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ และพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อให้ก้าวต่อไปเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพให้กับประเทศในอนาคต ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 19 มีนาคม 2566

SIT2312

เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2566  ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และนางสาวกชกร คล่องแคล่ว ผู้ชนะการแข่งขัน “SiT Talks : Science inspired by Teen 2022” ร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขัน “SiT Talks: Science inspired by Teen 2023” ณ ห้อง CL 101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

SIT2313

ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “อพวช. มีภารกิจในการส่งเสริมสังคมไทยให้เห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรและศักยภาพด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในสังคม ซึ่งการแข่งขัน “SiT Talks: Science inspired by Teen 2023” ถือเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามาเป็นนักสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อทำให้ประชาชนเกิดความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนเกิดความสนใจและเข้าใจถึงความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ในทุกแง่มุม ที่น่าสนใจและเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันได้ ซึ่งปีนี้เป็นการจัดกิจกรรมขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยหวังว่าเยาวชนทั่วประเทศจะให้ความสนใจ เพราะกิจกรรมนี้จะช่วยกระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ อันนำไปสู่การสร้างสังคมวิทยาศาสตร์ที่เข้มแข็งและยั่งยืนในอนาคตต่อไป”

SIT2315

รองศาสตราจารย์ ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า “คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ อพวช. และสมาคมนักวิจัยรุ่นใหม่  (Thai Young Scientists Academy: TYSA) พร้อมด้วยมหาวิทยาลัยเครือข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี      ผนึกกำลังจัดการแข่งขัน “SiT Talks: Science inspired by Teen 2023” ขึ้น ซึ่งในครั้งนี้ ม.บูรพา ได้จัดงานแถลงข่าวฯ ขึ้น เพื่อเชิญชวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออกมาร่วมเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมแล้วกว่า 200 ราย ทั้งนี้ สำหรับเยาวชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันฯ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดตามมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภูมิภาคต่าง ๆ ได้”

SIT2317SIT2316

การแข่งขัน “SiT Talks: Science inspired by Teen 2023” เปิดรับสมัครเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (อายุ 15 -18 ปี) พร้อมจัดทำคลิปวีดีโอความยาวไม่เกิน 3 นาที เกี่ยวกับเรื่องราวหรือประเด็นวิทยาศาสตร์ที่สนใจ กรอกรายละเอียดข้อมูลการสมัครผ่านลิงค์ Google form ตามภูมิภาคที่ต้องการลงสมัคร ผ่านทางเว็บไซต์ www.nsm.or.th/sittalks การแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจะทำการคัดเลือกผลงานคลิปวิดีโอที่ได้คะแนนสูงสุด 5 ลำดับแรกของทั้ง 5 ภูมิภาคเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ รวมทั้งสิ้น 25 คนทั่วประเทศ มาร่วมเข้ารับการอบรมพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์แบบออนไลน์จากผู้เชี่ยวชาญ ในวันที่ 22-23 เมษายน 2566 และมาร่วมชิงชัยในรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 ต่อไป

SIT2318SIT23111SIT23122