ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และผู้บริหาร อพวช. เป็นผู้แทนรับมอบน้ำอิเล็กทรอไลต์ 1,000 ลิตร สำหรับพ่นกำจัดเชื้อโรค

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และผู้บริหาร อพวช. เป็นผู้แทนรับมอบน้ำอิเล็กทรอไลต์ 1,000 ลิตร สำหรับพ่นกำจัดเชื้อโรค

09-12-2021
ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และผู้บริหาร อพวช. เป็นผู้แทนรับมอบน้ำอิเล็กทรอไลต์ 1,000 ลิตร สำหรับพ่นกำจัดเชื้อโรค

5 สิงหาคม 2564 /ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และผู้บริหาร อพวช. เป็นผู้แทนรับมอบน้ำอิเล็กทรอไลต์ 1,000 ลิตร สำหรับพ่นกำจัดเชื้อโรค จาก ศ.(วิจัย) ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และคณะผู้บริหาร วว. เพื่อนำไปใช้สำหรับการทำความสะอาดสถานที่และพื้นผิวสัมผัส ภายในศูนย์ดูแลโควิดชุมชน อพวช. เทคโนธานี (Community Isolation) ต่อไป

14517614610310

14517388246083