อพวช. กลุ่มบริษัททรูฯ และ8 มหาวิทยาลัย ร่วมจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 21 รอบชิงชนะเลิศ ในรูปแบบออนไลน์

อพวช. กลุ่มบริษัททรูฯ และ8 มหาวิทยาลัย ร่วมจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 21 รอบชิงชนะเลิศ ในรูปแบบออนไลน์

02-09-2022
80

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ กลุ่มบริษัททรู และ 8 มหาวิทยาลัยในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,  มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่), มหาวิทยาลัยนเรศวร (พิษณุโลก), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 21 รอบชิงชนะเลิศ ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อเป็นการสร้างเวทีสำหรับครู นักเรียน และบุคคลทั่วไปได้แสดงศักยภาพ และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ที่พร้อมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปในอนาคต

SUWARONG

นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 21 ครั้งนี้ จัดขึ้นโดยมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการทักษะและความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ซึ่งหวังว่ากิจกรรมนี้จะช่วยพัฒนาและต่อยอดกระบวนการคิดและเรียนรู้ของเยาวชนให้ต่อเนื่องสู่การเป็นนักคิดแบบวิทยาศาสตร์ และเสริมสร้างกระบวนการการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรม รวมถึงทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีม นับว่าเป็นการเรียนรู้ที่เป็นสากล สนุกสนาน ถือเป็นการพัฒนากระบวนการคิดได้อย่างครบวงจร เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพบุคคลที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศต่อไป”

ซึ่งในปีนี้มีการแข่งขันทั้งหมด 2 ประเภท คือ Fantasy Water Rocket การแข่งขันใช้จินตนาการออกแบบและแก้ไขจรวดขวดน้ำ จนเกิดเป็นทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการ นำเสนอและถ่ายทอดในรูปแบบวิดีทัศน์ เน้นความคิดสร้างสรรค์และความสนุกสนานที่น่าสนใจ” ภายใต้หัวข้อ “จรวดหรรษาพาเที่ยวทั่วไทย” และ Water Rocket Design Challenge เป็นการนำเสนอผลงานในรูปแบบภาษาอังกฤษตามโจทย์ที่ได้รับ ซึ่งส่งเสริมทักษะที่เป็นรากฐานสำคัญของการออกแบบและการแก้ปัญหา พร้อมพิชิตภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยมีน้อง ๆ เยาวชน เข้าร่วมส่งผล กว่า 90 ทีม สำหรับผลการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ ครั้งที่ 21 รอบชิงชนะเลิศ มีดังนี้

ROC002
  • ประเภท  Water Rocket Design Challenge แบ่งออกเป็น 3 รางวัล คือ

รางวัล Water Rocket Design Challenge Award ได้แก่ ทีม pH จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช พร้อมได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดแข่งขันระดับนานาชาติต่อไป

SCICOM1

รางวัล Science Communication Award ได้แก่ ทีม Water Rocket Team SPSM A

จาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร

PROBLE1

รางวัล Problem Solving Award ได้แก่ ทีม MTS WATERROCKET จากโรงเรียนเมืองถลาง จ.ภูเก็ต

 

-ประเภท Fantasy Water Rocket แบ่งออกเป็น 2 รางวัล คือ

รางวัล Popular Vote จากการร่วมโหวตผ่าน Facebook : Thailand Water Rocket Championship จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ทีม GUMMY BEAR เชียงราย โรงเรียนเทศบาล 7 ฝั่งหมิ่น (เชียงราย) จ.เชียงราย, ทีมเมืองถลาง 1 โรงเรียนเมืองถลาง จ.ภูเก็ต

รางวัล Fantasy Water Rocket Award จากการตัดสินของคณะกรรมการ จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ ทีมพยานาคสลัดปีก จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ, ทีมเที่ยวทั่วไทยปลอดภัยจากโควิด จากโรงเรียนวัดไผ่เงินโชตนาราม กรุงเทพมหานคร