อพวช. อบรมอาสาสมัคร รุ่นที่ 53

อพวช. อบรมอาสาสมัคร รุ่นที่ 53

11-10-2022
00011

10 ตุลาคม 2565 นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (รอพ.) เป็นประธานเปิดการอบรมและกล่าวต้อนรับอาสาสมัครใหม่ พร้อมด้วย ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (รอพ.) กล่าวแนะนำ อพวช. ในการอบรมอาสาสมัคร (หลักสูตรพื้นฐาน) รุ่นที่ 53 ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 170 คน ณ ห้องประชุมแสงเดือน - แสงเทียน พพก.

0002