จัดทำโครงการ EDX Innovation Studio ในการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์ รวมถึงสนับสนุนการจัดกิจกรรม/นิทรรศการต่างๆ

จัดทำโครงการ EDX Innovation Studio ในการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์ รวมถึงสนับสนุนการจัดกิจกรรม/นิทรรศการต่างๆ

09-12-2021
จัดทำโครงการ EDX Innovation Studio ในการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์ รวมถึงสนับสนุนการจัดกิจกรรม/นิทรรศการต่าง ๆ

           20 พฤศจิกายน 25653 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ลงนามความร่วมมือกับ นายจักรริน จันทรวิสูตร กรรมการผู้จัดการบริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด และ EDX Education, Taiwan ณ ห้อง Jupiter 9 อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี เพื่อจัดทำโครงการ EDX Innovation Studio ในการส่งเสริมและพัฒนาการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านคณิตศาสตร์ รวมถึงสนับสนุนการจัดกิจกรรม/นิทรรศการต่าง ๆ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้ลงมือฝึกหัด ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาทักษะด้านสะเต็มศึกษาผ่านผลิตภัณฑ์สื่อการเรียนรู้ EDX ต่อไป

299A7845

299A7858

 

299A7782

299A7803

299A7865

299A7870

299A7874

299A7904

299A7958

299A7922

299A7742