กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดแสดง “นิทรรศการสูงวัย ใกล้ตัว” (Aging Society)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดแสดง “นิทรรศการสูงวัย ใกล้ตัว” (Aging Society)

07-12-2021
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดแสดง “นิทรรศการสูงวัย ใกล้ตัว” (Aging Society)

อิมแพ็ค เมืองทองธานี / 20 สิงหาคม 2560 – กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดแสดง “นิทรรศการสูงวัย ใกล้ตัว” (Aging Society) ขึ้น ภายในงาน“มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2560”ตั้งแต่วันที่ 17-27 สิงหาคม 2560 ณ ฮอลล์ 2-8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี อย่าพลาดสนุกเพลิดเพลินไปกับฐานเรียนรู้...เป็นผู้สูงอายุในสนามจำลองผู้สูงวัย ชมสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงวัยที่ชนะการประกวด Enjoy Science Young Makers Contest พร้อมร่วมทำกิจกรรม Hands on ในมุม DIY Space สนุกกับการประดิษฐ์กระปุกออมสินรีไซเคิล, ลูกบอลบริหารมืออย่างง่ายด้วยตัวเอง.....พลาดไม่ได้กับการถ่ายภาพอีก 60 ปีหน้าตาคุณจะเป็นอย่างไร? แล้วนิทรรศการนี้จะทำให้เรารู้จักและเข้าใจผู้สูงวัยมากขึ้น พร้อมเตรียมตัวเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพทั้งกายและใจของสังคมต่อไปในอนาคต

ข่าวสาร

   ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า องค์การสหประชาชาติได้ประเมินว่าในปี พ.ศ. 2593 ทั่วโลกจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ ซึ่งปัจจุบันก็ได้ก้าวสู่ความท้าทายใหม่คือ การเตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยภาวะสุขภาพของประชากรไทยที่ดีขึ้นทำให้มีอายุยืนยาวมากขึ้น แต่ขณะเดียวกันอัตราการเกิดกลับลดต่ำลง จากสถานการณ์การเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยและทั่วโลก จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเตรียมความพร้อมด้วยการสร้างความเข้าใจและจัดการปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในผู้สูงอายุ รวมทั้งนำเสนอสาระความรู้ของผู้สูงวัยที่ทุกคนต้องพบเจอในอนาคตเป็นการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพทั้งกายและจิตใจของสังคมต่อไป กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงจัดแสดง “นิทรรศการสูงวัย ใกล้ตัว” (Aging Society)ขึ้น ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ 2560 ระหว่างวันที่ 17-27 สิงหาคม 2560 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนิทรรศการหลักที่มีผู้สนใจเข้าชมและทำกิจกรรมกันเป็นจำนวนมาก

ข่าวสาร

   ภายในนิทรรศการนี้ถูกแบ่งออกเป็น 4 โซน ดังนี้ โซนที่ 1 สูงวัยใคร ๆ ก็ต้องเจอ The Meet Future Meผู้เข้าชมจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจตัวเองถึงสภาวะความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและอารมณ์ในแต่ละช่วงวัยจากวัยเด็กสู่การเป็นผู้สูงวัย ผ่านการนำเสนอที่จำลองสภาวะการเปลี่ยนแปลงทางด้านต่าง ๆ ได้แก่ ทำไมถึงนอนไม่หลับ, การมองเห็นภาพที่เปลี่ยนไป, ภาวะกระดูกพรุน, สมองเสื่อม, การกลั้นปัสสาวะลำบาก ฯลฯ /โซนที่ 2 สนามจำลองผู้สูงวัย เมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของผู้สูงวัยทั้ง 9 ด้าน สนุกกับการทดลองเป็นผู้สูงวัยด้วยฐานจำลอง 5 ฐาน อาทิ ขึ้นสูงลงต่ำคอยจับคอยเหนี่ยว, บ้านหมุนรอบฉัน ฉันหมุนรอบบ้าน, ได้หน้า แต่อย่าลืม (ป้าย) หลัง, ได้ยินไหมโปรดฟังฉันสักที, ลูบ ๆ คลำ ๆ สายตานำ สัมผัสตาม / โซนที่ 3 บ้านแสนสุขสำหรับทุกวัย ชมบ้านจำลองที่มีความเหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตของผู้สูงวัย เช่น ราวเดิน, เซ็นเซอร์ไฟ, โต๊ะอาหาร, ห้องน้ำ, การวางตำแหน่งของเฟอร์นิเจอร์ และพลาดไม่ได้กับการแสดงสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุที่ชนะการประกวด Enjoy Science Young Makers Contest อาทิ ระบบเฝ้าระวังผู้สูงวัยโดยใช้กล้องตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ ตรวจจับการล้มพร้อมแจ้งเตือน ผลงานของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, ไม้เท้าแจ้งเตือนการล้ม ผลงานของวิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา, หุ่นยนต์เสริมการเรียนรู้ AIM Robot คิดค้นโดยมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น พร้อมร่วมทำกิจกรรม Hands on ในมุม DIY Space สนุกกับการประดิษฐ์กระปุกออมสินรีไซเคิล, ลูกบอลบริหารมืออย่างง่ายด้วยตัวเอง พลาดไม่ได้กับการเตรียมพร้อมออมเงินก่อนวัยเกษียณ โดย พิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน และสนุกสนานกับการถ่ายรูปจาก FaceAppมาลุ้นกันว่าในอนาคตเมื่อคุณอายุ 60 ปีหน้าตาจะเป็นอย่างไร?

ข่าวสาร

   ดร.อรรชกา กล่าวทิ้งท้ายว่า “นิทรรศการสูงวัยใกล้ตัวนี้ จะเป็นกุญแจที่จะทำให้เด็กๆ และวัยรุ่นได้เข้าใจผู้สูงวัย ที่อยู่ภายในบ้านของตน ว่าทำไมพวกเค้าถึงเดินได้ช้า ทานข้าวไม่อร่อย ไปไหนมาไหนต้องใช้ไม้เท้าแถมเวลาพูดอะไรก็ไม่ค่อยจะได้ยินและผู้ชมวัยผู้ใหญ่จะได้เตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”