โครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 35 จำนวน 320 คน ในพิธีเปิด “ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทย สู่ใจใต้”

โครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 35 จำนวน 320 คน ในพิธีเปิด “ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทย สู่ใจใต้”

08-12-2021
โครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 35 จำนวน 320 คน ในพิธีเปิด “ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทย สู่ใจใต้”

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ (คนที่ห้าด้านขวามือ) ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้การต้อนรับเยาวชนจากโครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 35 จำนวน 320 คน ในพิธีเปิด “ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทย สู่ใจใต้” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมจากโครงการ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเกิดกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ โดยอาศัยการสืบค้นหาข้อมูลและสามารถตัดสินใจอย่างเป็นระบบบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี