NSM - สทป. เปิดการแข่งขัน “Thailand CANSAT - ROCKET Competition 2023” รอบชิงชนะเลิศ

NSM - สทป. เปิดการแข่งขัน “Thailand CANSAT - ROCKET Competition 2023” รอบชิงชนะเลิศ

27-04-2023
CAN01

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วย นาวาอากาศเอก คมสันต์ ประพันธ์กาญจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) เป็นประธานเปิดการแข่งขัน “Thailand CANSAT - ROCKET Competition 2023 หวังสร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศให้กับเยาวชน ในระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2566 ห้อง IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี

CAN012

ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เผยว่า “โครงการแข่งขัน “Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2023” เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจระหว่าง NSM และสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) ที่จะส่งเสริมให้เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศ โดยการออกแบบและประดิษฐ์ดาวเทียมขนาดเล็ก (CANSAT) และจรวดประดิษฐ์ (ROCKET) เพื่อทำภารกิจต่าง ๆ ให้สามารถทำงานได้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดการเรียนรู้และเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศของประเทศต่อไปในอนาคต

ซึ่งปีนี้ถือว่าเยาวชนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ในการเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 150 ทีม จากทั่วประเทศ ซึ่งมีทีมที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 14 ทีม มาร่วมแข่งขันในระหว่างวันที่ 27 – 29 เมษายน 2566 ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี”

CAN013

นาวาอากาศเอก คมสันต์ ประพันธ์กาญจน์ รองผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (สทป.) เผยว่า “กิจกรรมโครงการการแข่งขัน “Thailand CANSAT - ROCKET Competition 2023” ถูกจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 สำหรับในรอบชิงชนะเลิศนี้ เยาวชนที่ผ่านการคัดเลือกจะได้แสดงความสามารถและศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศอย่างเต็มที่ ถือเป็นกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับเยาวชนในด้านเทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีดาวเทียม กระตุ้นให้เยาวชนได้กล้าคิดและลงมือทำ และสามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังจุดประกายการค้นคว้าให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศต่อไป”

CAN014

โครงการแข่งขัน “Thailand CANSAT-ROCKET Competition 2023” ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนที่เข้มแข็งจากภาครัฐและเอกชน โดยมี บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส์ จำกัด และบริษัท เดลว์ แอโรสเปซ จำกัด

CANSAT11

ผู้สนใจสามารถร่วมติดตามการแข่งขันฯ พร้อมให้กำลังใจทีมเยาวชนได้ทางเพจ Facebook : CanSat-Rocket Thailand โดยจะมีพิธีประกาศผลการแข่งขันฯ และมอบรางวัล ในวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2566 ณ อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี

CANCAn5