NSM จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Active Learning กับการเรียนรู้ STEM และอาชีพวิทยาศาสตร์” ณ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา จ.สมุทรสงคราม

NSM จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Active Learning กับการเรียนรู้ STEM และอาชีพวิทยาศาสตร์” ณ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา จ.สมุทรสงคราม

13-07-2023
ATIVEE01

13 กรกฎาคม 2566 /องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (NSM) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “Active Learning กับการเรียนรู้ STEM และอาชีพวิทยาศาสตร์” ให้กับครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา โดยมี ดร.นันทิดา ศรีเปารยะ ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจ สำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย NSM และดร.เอกพงศ์ ศรีเปารยะ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาทักษะอนาคต สำนักวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน NSM ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาฯ ดังกล่าว โดยมีผู้เข้าร่วมการสัมมนาฯ จำนวน 35 คน ซึ่งจัดขึ้นภายในกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช. ณ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) จ.สมุทรสงคราม

ATIVEE012ATIVEE014ATIVEE016ATIVEE017