กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

08-12-2021
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎ์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอเชิญเป็นกำลังใจเยาวชนไทยในการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศครั้งที่ 16 รอบชิงชนะเลิศ ในวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ที่ อพวช. คลองห้า และ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยผู้ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับนานาชาติต่อไป พิเศษสุดอย่าพลาดชมเทศกาลการบินและอวกาศ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 -15 ต.ค. 60

 

ข่าวสาร

   ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า อพวช. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสังคมไทย กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำระดับประเทศ เป็นกิจกรรมหนึ่งในการกระตุ้น เสริมสร้าง และพัฒนาทักษะกระบวนการ และการเรียนทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบให้กับเยาวชนควบคู่กับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานและท้าทาย โดยเยาวชนจะได้ลงมือปฏิบัติจริง ทดลอง สังเกต แก้ปัญหา และทำงานร่วมกับทีมเพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ จรวดขวดน้ำและฐานจรวดเพื่อนำมาแข่งขัน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในปัจจุบัน ในการส่งเสริมให้เยาวชนก้าวเข้าสู่สังคมนวัตกรรม

   โดยในปีนี้ อพวช. ยังได้ผนึกกำลัง 8 หน่วยงาน ด้านวิทยาศาสตร์ การบิน และอวกาศ ที่หลากหลาย ประกอบด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานพัฒนาเทคโนยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สวทช.) และสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) ร่วมกับกองทัพอากาศ โดย พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พร้อมด้วยสมาคมเครื่องบินกระดาษพับ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดกิจกรรม “งานเทศกาลการบินและอวกาศ ครั้งที่ 1” (Thailand Aviation and Space Festival # 1) ขึ้น เพื่อเป็นการต่อยอดจากการแข่งขันจรวดขวดน้ำ และเปิดโอกาสสำหรับผู้สนใจทั่วไป ที่มีความชอบและสนใจเรียนรู้ด้านการบินและอวกาศได้มีโอกาสเรียนรู้

ข่าวสาร

   โดยงานเทศกาลการบินและอวกาศ ครั้งที่ 1 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 -15 ตุลาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ อพวช. กับกิจกรรม Maker Space : “ประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ” “ประดิษฐ์จรวดลม” เรียนรู้วิทยาศาสตร์การบินในภูมิปัญญาไทยกับกิจกรรม “กำหมุนบิน” กิจกรรม “วิหค...เหินเวหา” ชวนมาประดิษฐ์แบบจำลองเครื่องบินที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากปีกนก และกิจกรรม “ภารกิจพิชิตผิวดวงจันทร์” สดร. กับกิจกรรม “การสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์” ฝึกการใช้กล้องโทรทรรศน์เพื่อสังเกตลักษณะของดวงอาทิตย์ สทอภ. กับกิจกรรม “จิ๊กซอว์ภาพถ่ายดาวเทียม” สวทช. กับกิจกรรม แนะนำโครงการ Asian Try Zero-G โดยตัวแทนเยาวชนไทยที่เป็นเจ้าของไอเดียการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ได้รับคัดเลือก ส่งผลงานต่อให้มนุษย์อวกาศญี่ปุ่นนำไปทำการทดลองบนสถานีอวกาศนานาชาติ (ISS) พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ กับกิจกรรม “ประดิษฐ์เครื่องบินด้วยกระดาษ” สนุกกับการประดิษฐ์เครื่องบินแบบต่าง ๆ ในรูปแบบสามมิติ และ “เครื่องบินวิทยุบังคับ” โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช กับกิจกรรม “โชว์โดรน” สมาคมเครื่องบินกระดาษพับ กับกิจกรรม “เครื่องบินกระดาษพับ” สนุกสนานกับการพับเครื่องบินกระดาษในหลากหลายรูปแบบ และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กับกิจกรรม “เครื่องร่อนแบบเดินตาม” สนุกกับการสร้างเครื่องร่อนด้วยตนเอง ทดสอบและปรับปรุงแก้ไขเครื่องร่อน โดยใช้วัสดุอุปกรณ์ที่หาง่าย

   นอกจากนี้ ในวันที่ 15 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 -16.00 น. ยังมีการจัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ ระดับประเทศ ครั้งที่ 16 รอบชิงชนะเลิศ พร้อมพิธีมอบรางวัล ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อพวช. อีกด้วย

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
0 2577 9999 ต่อ 1414