NSM ร่วมเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566

NSM ร่วมเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566

28-08-2023
Animal01

28 สิงหาคม 2566 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM ให้การต้อนรับ นายอรรถพร ศรีเหรัญ  ผู้อำนวยการสวนสัตว์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์ยงชัย อุตระ ผู้อำนวยการสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ ในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2566 (The 15th Zoo Animal Conference) ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์การเรียนรู้สู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน” จัดโดย องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อสส.) และสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ (สอว.) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางด้านงานวิจัย การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการนำเสนอผลงานทางวิชาการพร้อมถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกัน ทั้งนี้ ผศ.ดร.รวินฯ ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อ "สร้างสรรค์การเรียนรู้สู่การอนุรักษ์อย่างยั่งยืน" ณ ห้องประชุม IT Auditorium อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ NSM ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

Animal0102Animal0103Animal0104Animal0105Animal0106Animal0107Animal01099