จัดการสัมมนาวิชาการเรื่อง “เทศกาลวิทยาศาสตร์ : บทบาทของสังคมวิทยาศาสตร์มีผลโดยตรงต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

จัดการสัมมนาวิชาการเรื่อง “เทศกาลวิทยาศาสตร์ : บทบาทของสังคมวิทยาศาสตร์มีผลโดยตรงต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

07-12-2021
จัดการสัมมนาวิชาการเรื่อง “เทศกาลวิทยาศาสตร์ : บทบาทของสังคมวิทยาศาสตร์มีผลโดยตรงต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

   องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดการสัมมนาวิชาการเรื่อง “เทศกาลวิทยาศาสตร์ : บทบาทของสังคมวิทยาศาสตร์มีผลโดยตรงต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยเชิญตัวแทนจากประเทศในกลุ่มอาเซียนและจากพิพิธภัณฑ์ในแถบภูมิภาคเอเชีย ร่วม 11 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซียน สาธารณรัฐเกาหลี ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม เพื่อแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับเทศกาลวิทยาศาสตร์ รวมถึงการจัดกิจกรรมการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี