พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา จัดกิจกรรมต้อนรับเปิดเทอม ในงาน Open House

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา จัดกิจกรรมต้อนรับเปิดเทอม ในงาน Open House

07-12-2021
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา จัดกิจกรรมต้อนรับเปิดเทอม ในงาน Open House

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา จัดกิจกรรมต้อนรับเปิดเทอม ในงาน Open House พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา เพื่อเฉลิมฉลองเดือนแห่งวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) และวันทะเลโลก (World Ocean Day) จัดเต็มนิทรรศการ และกิจกรรมด้านธรรมชาติ ในชื่อ “สวนกระดูกสุดหรรษา : Skeleton Park” เพื่อให้ผู้ชมได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์โครงสร้างของสิ่งมีชีวิต และตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เริ่ม 3 – 30 มิถุนายน 2560 นี้

ข่าวสาร

ข่าวสาร

นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “เนื่องด้วยองค์การสหประชาชาติ กำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) และวันที่ 8 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันทะเลโลก (World Ocean Day) โดยมีขึ้นเพื่อต้องการให้ประชาชนทุกคนเกิดความตระหนักในด้านวิกฤตการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม และต้องการกระตุ้นให้ทุกคนหันมาใส่ใจร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเล รวมถึงการรู้จักดูแลรักษาและใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า อพวช. โดยพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ถือโอกาสในการจัดงาน Open House เปิดบ้านจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมด้านธรรมชาติ ในชื่อ “สวนกระดูกสุดหรรษา : Skeleton Park” เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของวันสิ่งแวดล้อมโลก และวันทะเลโลกในเดือนมิถุนายนปีนี้ เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์โครงสร้างของสิ่งมีชีวิต และตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นจะช่วยกระตุ้นให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปในสังคมหันมาสนใจวิทยาศาสตร์ด้านธรรมชาติวิทยา ได้เรียนรู้และเข้าใจความสำคัญของสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต”

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ข่าวสาร

ทั้งนี้ในงานดังกล่าว ฯ จะได้พบกับนิทรรศการ Skeleton Fun Fact ที่จะพาคุณไปเรียนรู้เรื่องราวระบบโครงสร้างของสิ่งมีชีวิต ยังมีการจัดกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น กิจกรรม Research show by naturalist พบกับนักธรรมชาติวิทยา และสาระน่ารู้เกี่ยวกับระบบโครงร่างค้ำจุนของสิ่งมีชีวิต พร้อมตื่นตา ตื่นใจกับตัวอย่างสิ่งมีชีวิตมากมาย , กิจกรรม Skeleton Demo สาธิตเกี่ยวกับเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจของกระดูกสิ่งมีชีวิตกลุ่มต่างๆ เช่น กระดูกไดโนเสาร์ กระดูกปลา กระดูกนก เป็นต้น , กิจกรรม Walk Rally : Skeleton Fun Park เป็นกิจกรรม 4 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่ ประกอบร่างสัตว์ ขุดค้นหาโครงกระดูก จำแนกแยกแยะหากระดูก และตัวต่อโครงกระดูก , กิจกรรมสาธิตสบู่ไดโน : Dino egg fossil พบกับการสาธิตการทำสบู่ไข่ไดโนเสาร์ , กิจกรรม Hand on กระดูกของฉัน ชวนมาประดิษฐ์การ์ด เรียนรู้โครงสร้างค้ำจุนของสิ่งมีชีวิต เป็นต้น

ข่าวสาร

ข่าวสาร

โดยงาน “สวนกระดูกสุดหรรษา : Skeleton Park” จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 3 – 30 มิถุนายน นี้ ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เปิดให้บริการทุกวันอังคาร – ศุกร์ เวลา 09.30 -16.00 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 -17.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด โทร 0-2577-9999 ต่อ 2122 , 2123