ละครเพลง “ฟ้าสว่างที่หว้ากอ” จากคณะละครมรดกใหม่

ละครเพลง “ฟ้าสว่างที่หว้ากอ” จากคณะละครมรดกใหม่

08-12-2021
ละครเพลง “ฟ้าสว่างที่หว้ากอ” จากคณะละครมรดกใหม่

21 สิงหาคม 2561 - ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์  ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า สุริยุปราคาเต็มดวง 18 สิงหาคม พ.ศ. 2411 เป็นปรากฏการณ์สุริยุปราคาครั้งประวัติศาสตร์ ที่มีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์ วงการดาราศาสตร์ และวงการศึกษาของไทย เนื่องจากเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทรงแสดงพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์ในการคำนวณการเกิดสุริยุปราคา ณ บ้านหว้ากอ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้อย่างแม่นยำล่วงหน้าถึง 2 ปี  จนได้ชื่อว่า "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย"  พระองค์ทรงแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์อันกว้างไกล และกุศโลบายอันแยบยล ที่นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และการทูตมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการแสดงถึงความเป็นอารยะของประเทศสยาม ให้มหาอำนาจตะวันตก อย่างอังกฤษ ฝรั่งเศส และอเมริกา ได้ตระหนักและยอมรับในความเป็นเอกราชของสยามประเทศ นับแต่นั้นเป็นต้นมา 

          ดังนั้น เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวาระสำคัญของปีในโอกาสครบรอบ 150 ปี การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ณ หว้ากอ  อพวช. จึงได้จัดการแสดงละครเพลงเทิดพระเกียรติ เรื่อง “ฟ้าสว่างที่หว้ากอ” ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ 2561  โดยเป็นละครเพลงวิทยาศาสตร์ที่ทำขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4  ที่นำเหตุการณ์การคำนวณการเกิดปรากฏการณ์สุริยุปราคา ณ หว้ากอ ในประวัติศาสตร์ มาผูกเป็นเรื่องราวผ่านตัวละครสำคัญ ทิดและจัน ที่รับตำแหน่งพันทิวาทิตย์และพันพินิจจันทรา มีหน้าที่ดูแลหอนาฬิกาหลวงและมีภารกิจสำคัญคือคอยบันทึกข้อมูลดวงดาว วันเวลาพระอาทิตย์ขึ้นและตก พระจันทร์ขึ้นและตก เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ตรวจสอบเป็นข้อมูลสำหรับการคำนวณสุริยุปราคาที่กำลังจะเกิดที่บ้านหว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อทำให้ผู้เข้าชมเกิดความรู้ ความเข้าใจในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์ไทย ทั้งสอดแทรกความสนุกสนานบันเทิงไว้อย่างครบรสด้วยเช่นกัน

          ละครเพลง “ฟ้าสว่างที่หว้ากอ” จากคณะละครมรดกใหม่ กำกับการแสดงโดย อ.ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง  เปิดให้เข้าชมฟรีในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ 2561 ตั้งแต่วันที่ 18–26 สิงหาคม 61 ณ ห้องแอมเบอร์ 1 หน้าฮอลล์ 2 อิมแพค เมืองทองธานี เปิดรอบการแสดงในวันจันทร์-วันศุกร์ จัดแสดง 3 รอบ 09.30 น. 11.30 และ 13.30 น. และวันเสาร์-วันอาทิตย์ จัดแสดง 3 รอบ 10.00 น.  13.00 น. และ 15.00 น.  รอบละ 45 นาที รับผู้เข้าชมได้ 250-300 คนต่อรอบ  

         ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและรายละเอียดงานได้ที่ www.thailandnstfair.com และ Facebook : มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือสอบถามข้อมูลที่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โทร. 0 2577 9960