เปิดตัวหนังสือ “Amphibians in Northern Thailand”

เปิดตัวหนังสือ “Amphibians in Northern Thailand”

18-02-2022
เปิดตัวหนังสือ “Amphibians in Northern Thailand”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดตัวหนังสือ “Amphibians in Northern Thailand” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในประเทศไทยอย่างถูกต้องสู่สาธารณชนและนักวิจัยทั้งชาวไทยและต่างประเทศ โดยสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงสำหรับการศึกษาวิจัยต่อยอดได้ในอนาคต พร้อมเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอนุกรมวิธานสู่สังคมไทย

299A2815 001 1600x1067

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “อพวช. มีภารกิจ ในการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งมีนักวิจัยเฉพาะด้านของ อพวช. ที่มีความเชี่ยวชาญและหลากหลายทั้งด้านพืชและสัตว์ โดยนักวิจัยจะออกสำรวจเพื่อศึกษาความหลากหลายและเก็บตัวอย่างมาสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ และถ่ายทอดไปสู่สังคม ซึ่งในระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา อพวช. ได้ดำเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพมาโดยตลอด โดยการศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก ถือเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญของประเทศและเป็นงานที่สร้างความตระหนักการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยเฉพาะสาขาธรรมชาติวิทยา จึงเป็นที่มาของการจัดทำหนังสือ“Amphibians in Northern Thailand” นี้ ขึ้น โดยหนังสือฯ ฉบับนี้ จะเผยแพร่ผลงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกชนิดต่าง ๆ ในเขตภาคเหนือ ของประเทศไทยอย่างถูกต้องสู่สาธารณชนและนักวิจัยชาวต่างชาติ โดยสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงสำหรับการศึกษาวิจัยต่อยอดได้ในอนาคต พร้อมช่วยส่งเสริมองค์ความรู้ด้านอนุกรมวิธานสู่สังคมไทย และเพื่อให้ประชาชนในสังคมมีความตระหนักและเข้าใจการอยู่ร่วมกันของคนและธรรมชาติ และร่วมกันอนุรักษ์ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกให้คงอยู่ และนำองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ทั้งในแง่การต่อยอดงานวิจัยและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต”

299A2755 1600x1067

299A2940 1600x1067

พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การจัดพิมพ์หนังสือ “Amphibians in Northern Thailand” อพวช. จึงได้จัด กิจกรรม “เสวนาภาษาอ๊บ” ขึ้น โดยนักเขียนหนังสือฯ ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวเบื้องหลังและถ่ายทอดความรู้พร้อมเจาะลึกการจัดทำหนังสือ “Amphibians in Northern Thailand” ที่เกิดขึ้นนี้ รวมทั้งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันของนักเขียนระหว่างหน่วยงานที่ร่วมมือกันพัฒนาอย่างพิถีพิถันในการจัดทำหนังสือเล่มนี้ออกมาสู่สายตาสาธารณชน โดยมีวิทยากร คือ นายสัญชัย เมฆฉาย นักวิชาการ 7 สำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. พร้อมด้วย Mr.Michael Cota นักวิชาการร่วมเขียนหนังสือฯ ที่ปรึกษาสำนักวิชาการพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา อพวช. และนางสาวฤทัยรัตน์ สงจันทร์ นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มาร่วมพูดคุยเสวนาในกิจกรรมฯ ดังกล่าว

299A2980 1600x1067

สำหรับการจัดจำหน่ายหนังสือ “Amphibians in Northern Thailand” จำหน่ายราคาเล่มละ650 บาท โดยสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.nsmscienceshop.com หรือ สามารถเดินทางมาซื้อได้ด้วยตนเองที่ NSM Science Shop ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0832722727

 

299A28521600x1067

299A31841600x1067

299A31301600x1067

299A30811600x1067

299A30161600x1067

299A30151600x1067

299A29601600x1067

299A29581600x1067

299A28941600x1067

299A27671600x1067

299A27551600x1067