กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เพิ่มช่องทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ที่เหมาะกับโรงเรียน และครอบครัวนำไปเป็นกิจกรรมยามว่าง กับโครงการ NSM Plearn SCIENCE

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เพิ่มช่องทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ที่เหมาะกับโรงเรียน และครอบครัวนำไปเป็นกิจกรรมยามว่าง กับโครงการ NSM Plearn SCIENCE

09-12-2021
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เพิ่มช่องทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ที่เหมาะกับโรงเรียน และครอบครัวนำไปเป็นกิจกรรมยามว่าง กับโครงการ NSM Plearn SCIENCE

30 กรกฎาคม 2563 – ปทุมธานี / กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เพิ่มช่องทางการเรียนรู้วิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ที่เหมาะกับโรงเรียน และครอบครัวนำไปเป็นกิจกรรมยามว่าง กับโครงการ NSM Plearn SCIENCE แตกไลน์ผลิตชุดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ที่กลั่นกรองจากประสบการณ์การเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนชั้นนำของประเทศมากว่า 20 ปี โดยมุ่งหวังเพิ่มทักษะที่สำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 ให้กับเยาวชน โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ชุดกิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์ (Lab Box) และชุดของเล่นทางวิทยาศาสตร์ (Science Toys)

299A307201

               ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า อพวช. เป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับเยาวชนทั่วประเทศมายาวนานกว่า 20 ปี โดยให้บริการในรูปแบบนิทรรศการและกิจกรรมแบบ Interactive ผ่านพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และล่าสุดคือ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า รวมถึงการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่สู่ภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศยาวนานกว่า 15 ปี กับกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ จากประสบการณ์ที่ อพวช. สั่งสมมาอย่างยาวนาน รวมทั้งการรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าชม ครู ผู้ปกครองที่อยากให้มีสื่อกิจกรรมและของเล่นยามว่างที่เสริมสร้างทักษะ สามารถนำไปต่อยอดการเรียนรู้หลังจากเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ รวมถึงสิ่งที่จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนที่เป็นของคนไทยเอง อพวช. จึงได้จัดทำโครงการ NSM Plearn Science ขึ้น เพื่อผลิตชุดกิจกรรมสำหรับเยาวชน ที่เหมาะสำหรับโรงเรียน ผู้ปกครอง รวมถึงเยาวชน สามารถนำไปเรียนรู้ได้เอง โดยผลิตภัณฑ์ของ NSM Plearn Science ณ ขณะนี้ แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือชุดกิจกรรมการทดลองด้านวิทยาศาสตร์หรือ Lab Box ซึ่งเน้นการฝึกทักษะวิทยาศาสตร์ และชุดของเล่น หรือScience Toys ที่เน้นการเล่นเรียนรู้ สนุกสร้างสรรค์กับกิจกรรมวิทยาศาสตร์

0R2A9998

               สำหรับ Lab Box ที่ อพวช. คิดค้นและพัฒนาขึ้นมา เพื่อการเรียนรู้สำหรับในโรงเรียนโดยเฉพาะ ซึ่งครูอาจารย์ที่ต้องการอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในการเรียนการสอนสามารถหาซื้อไปจัดการเรียน การสอนได้ พร้อมการอบรม online ในการทำกิจกรรมเหมาะสำหรับเยาวชนช่วงชั้นที่ 2 - 3 ขณะเดียวกันยังเหมาะสำหรับผู้ปกครองที่มีเวลาในการเรียนรู้ร่วมกันกับเด็ก ๆ ที่มีอายุ 9 -14 ปี เน้นการเสริมสร้างทักษะด้าน STEM ที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเรียนรู้ของกระทรวงศึกษาธิการ แต่คงไว้ซึ่งความสนุกสนามตามแบบฉบับ อพวช. ซึ่ง อพวช. มอบสิทธิ์การผลิตให้บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิต นำเข้า และส่งออกอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์และสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ในชุดแรกที่พร้อมให้บริการ 4 เรื่อง ได้แก่

               - ชุดการทดลอง “ศึกษาดูใจ” เป็นการเรียนรู้ด้านชีววิทยา ที่รวมทักษะด้าน STEM & Arts เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้ทดลองเล่นได้เข้าใจการทำงานของหัวใจและระบบการหมุนเวียนของเลือด กับกิจกรรมกล่องปริศนาองค์ประกอบของเลือด ประดิษฐ์หัวใจ 3 มิติ การ์ดรูปหัวใจ และเรียนรู้การวัดชีพจร
               - ชุดการทดลอง “หรรษากระจกเงา” เป็นการเรียนรู้ด้านฟิสิกส์ ที่ชี้ชวนให้สังเกตสิ่งของใกล้ตัว ค้นพบความพิเศษของกระจกเงา เข้าใจเกี่ยวกับแสงและภาพจากกระจกเงา กับกิจกรรมเขาวงกต รหัสลับอักษรและภาพที่ขาดหาย สะท้อนไปมา
               - ชุดการทดลอง “ครบเครื่องเรื่องวงจร” เป็นการเรียนรู้ด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย สนุกกับการต่อวงจรไฟฟ้า การทดสอบวงจร การวัดความชื้นของดิน และปรับจังหวะการกระพริบของแสงไฟ
               - ชุดการทดลอง “เคมีฟองฟู่” เป็นการเรียนรู้ด้านเคมี เพื่อรู้จักสถานะของสสารและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี ตื่นตาตื่นใจไปกับระเบิดพลังผงฟู การเป่าลูกโป่งแบบนักวิทยาศาสตร์ และค้นพบว่าแก๊สที่เกิดขึ้นคือแก๊สอะไร

02

               และสำหรับ Science Toys หรือชุดของเล่นทางวิทยาศาสตร์ เป็นของเล่นที่สามารถนำไปประดิษฐ์ได้เองและนำไปเล่นแบบง่าย ๆ ในแนวคิด เล่น เรียน รู้ ให้คุณพ่อคุณแม่ หรือคุณครูสามารถนำไปทำกิจกรรมกับเยาวชนที่มีอายุ 5 ขวบขึ้นไป สามารถเล่นสนุกสนานได้เองที่บ้าน ซึ่งเด็ก ๆ จะสนุกกับการลองทำของเล่นด้วยตนเอง อีกทั้งยังได้พัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับของเล่นนั้น ๆ โดย Science Toys ที่ อพวช. ผลิตขึ้นในช่วงแรกนั้น อาทิ ชุดเรียนรู้เรื่องแม่เหล็ก “จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน” ชุดเรียนรู้เรื่องแรงดัน “Syringe Rocket” ชุดเรียนรู้เรื่องพลังงาน “กระป๋องสองหน้า” นอกจากนี้ยังมีชุดของเล่นที่ส่งเสริมให้เยาวชนตัวน้อยได้รู้จักของเล่นภูมิปัญญาไทย เช่น “กำหมุนวงกลม” เป็นต้น

299A3144

สำหรับผู้สนใจชุดกิจกรรม NSM Plearn Science สามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www.nsmscienceshop.com หรือเดินทางมาซื้อได้ด้วยตนเองที่ NSM Science Shop ที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 577 9999 ต่อ 1441 หรือ 1440