อพวช. ให้การต้อนรับคณะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

อพวช. ให้การต้อนรับคณะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์

29-09-2022
01

28 กันยายน 2565 / ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และ      นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อพวช. ให้การต้อนรับ นางสาวรัชนี แซ่ลิ้ม ผู้อำนวยการกองงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า ณ อพวช.    คลองห้า ปทุมธานี

1234

5