กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชวนเยาวชนเรียนรู้โครงการในพระราชดำริกับนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชวนเยาวชนเรียนรู้โครงการในพระราชดำริกับนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย

08-12-2021
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชวนเยาวชนเรียนรู้โครงการในพระราชดำริกับนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 20 / กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชวนเยาวชนเรียนรู้โครงการในพระราชดำริกับนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย ในเมืองบ้านของพ่อ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจสู่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี ที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

            ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์  ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  หน่วยงานหลักในการจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี กล่าวว่า  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย อพวช. ได้น้อมนำพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 จัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย ในเมืองบ้านของพ่อ เป็นการนำเรื่องราวแห่งการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย โดยทรงใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ เกิดเป็นนวัตกรรมหลากหลายที่ช่วยสร้างประโยชน์สุขแก่ชาวไทยในทุกภูมิภาคของประเทศ จนเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 4,596 โครงการ โดยภายในนิทรรศการได้จัดแสดงความรู้เกี่ยวกับโครงการแกล้งดิน โครงการฝนหลวง โครงการกังหันชัยพัฒนา เกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการทดลองให้เด็ก ๆ เยาวชน ได้เรียนรู้และลงมือทำ จากฐานการเรียนรู้เรื่องแกล้งดิน ฐานทดลองน้ำดีน้ำเสีย และฐานจำลองเมฆ ซึ่งจะทำให้เด็กๆ ได้เรียนรู้ถึงการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ อีกทั้งยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็ก ๆ และเยาวชนในการนำแนวทางพระราชดำริของพระองค์ได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมต่อไป

8U4A9278

            ภายในงานยังมีนิทรรศการและกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายให้ได้เรียนรู้ในงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี ตั้งแต่วันนี้ -24 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ซึ่งนักเรียน เยาวชน และผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารและการจองเข้าชมงานได้ที่  www.nsm.or.th   และ FACEBOOK : มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สอบถามที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โทรศัพท์ 02 577 9960

---------------------------------------------------------------

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กองประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

คุณพัชร์ชิสา (ปัญญ์) T.095-624-6659 / คุณสุรัตนา (เมย์) T.086-409-1602 /

คุณบุษราภรณ์ (อิ๋ว) T.088-584-4676 / คุณกฤษฏิ์ (เบล) T.062-524-4599 /

คุณสาวิตรี (แหม่ม) T.061-974-9555 และ คุณพณณกร (เอื้อง) T.086-060-9055