ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ชนะเลิศในโครงการ “FameLab Thailand 2021”

ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ชนะเลิศในโครงการ “FameLab Thailand 2021”

13-12-2021
ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ชนะเลิศในโครงการ “FameLab Thailand 2021”

18 กันยายน 2564 / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้ชนะเลิศในโครงการ “FameLab Thailand 2021” ซึ่งจัดขึ้นโดย บริติช เคานซิล ประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย อพวช. สวทช. สอวช. และกลุ่มทรู สถานเอกอัครราชทูตอังกฤษ หน่วยงานพาร์ทเนอร์ เพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารให้แก่นักวิทยาศาสตร์ และนักวิจัยไทย เป็นเวทีเฟ้นหานักสื่อสารวิทยาศาสตร์ที่สามารถอธิบายหัวข้องานวิจัย หรือ เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและน่าติดตามภายในเวลา 3 นาที สำหรับการแข่งขัน FameLab Thailand ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทยโดยปีนี้ถือเป็นปีที่ 6 ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความสนใจจากนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และนักศึกษาในสาขา STEM มาแล้วมากกว่า 240 คน

F01

สำหรับการแข่งขันในปีนี้ถูกจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ โดยให้ผู้เข้าแข่งขันต้องเล่างานวิจัยหรือเรื่องราววิทยาศาสตร์ในความยาวไม่เกินคนละ 3 นาที โดยมีผู้ที่ได้รับคัดเลือกมา 10 คนสุดท้าย ซึ่งได้ผ่านการอบรมในรอบ Master Class เพื่อเรียนรู้ทักษะการนำเสนอวิทยาศาสตร์กับผู้เชี่ยวชาญจากสหราชอาณาจักร และสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในโครงการ “FameLab Thailand 2021” ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน คือ คุณเฮลก้า สเตลมาเกอร์ ผู้อำนวยการ บริติช เคานซิล ประเทศไทย , ดร. กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และดร. วรวรงค์ รักเรืองเดช ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มาร่วมตัดสินในการแข่งขันฯ ดังกล่าว

3FM

WINWIN

สำหรับผลการแข่งขัน “FameLab Thailand 2021” ในรอบชิงชนะเลิศ ผลปรากฏว่าผู้ชนะเลิศในปีนี้ ได้แก่ ดร.สิรวิชญ์ อิทธิโสภณพิศาล อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในหัวข้อ The power of prediction amid the pandemic (พลังของการคาดการณ์ท่ามกลางโรคระบาด) โดยจะได้รับทุนเพื่อพัฒนาการสื่อสารวิทยาศาสตร์ แพ็คเกจพัฒนาความเป็นนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ และถ้วยรางวัล มูลค่ารวม 100,000 บาท ทั้งนี้ยังได้คว้ารางวัล  People's Choice Award มาครองอีกหนึ่งรางวัล โดยได้รับอุปกรณ์ DJI หรือเทียบเท่ามูลค่า 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

win 1

สำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายธีระพงษ์ พลตื้อ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในหัวข้อ Let me fix your bone! (ให้ผมช่วยซ่อมกระดูกของคุณ!) ได้รับทุนเพื่อพัฒนาการสื่อสารวิทยาศาสตร์ มูลค่า 10,000 บาท และถ้วยรางวัล

win 2

            รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวมัญชรี แสงเมือง จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น มาสื่อสารในหัวข้อHow climate change could impact future pandemics (ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงมีผลต่อโรคระบาดในอนาคตอย่างไร) ได้รับทุนเพื่อพัฒนาการสื่อสารวิทยาศาสตร์ มูลค่า 5,000 บาท และถ้วยรางวัล

win 3

            และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ นางสาวขวัญข้าว สิงหเสนี จากมหาวิทยาลัยกริฟฟิธ ออสเตรเลีย และ RECOFTC ประเทศไทย กับหัวข้อ Forest for Food : triple F (ป่าไม้เพื่ออาหาร) ได้รับทุนเพื่อพัฒนาการสื่อสารวิทยาศาสตร์ มูลค่า 2,500 บาท และถ้วยรางวัล

            และสำหรับผู้ชนะเลิศในปีนี้จะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปร่วมในการแข่งขัน FameLab International ที่จะถูกจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ต่อไป

 

 

VOTE

RAWIN-01

GAN-01

F012

F013

F05

F06

F04

F011

F08

F02

F03

F014

F07

F10