บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด มอบเงินสนับสนุนให้ทีมเยาวชนที่ได้รับรางวัลจากในการแข่งขัน ISEF 2023

บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด มอบเงินสนับสนุนให้ทีมเยาวชนที่ได้รับรางวัลจากในการแข่งขัน ISEF 2023

25-07-2023
PY01

22 กรกฎาคม 2566 / คุณสุดถนอม กรรณสูต กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด มอบเงินสนับสนุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมเยาวชนที่ได้รับรางวัลจากในการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก REGENERON ISEF 2023 ทั้งหมด 7 ทีม ทีมละ 15,000 บาท รวมมูลค่าจำนวน 105,000 บาท ณ ห้อง IT Theater พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ส่งตัวแทนทีมเยาวชนไทยเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันฯ ณ เมืองดัลลัส รัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 13-19 พ.ค. ที่ผ่านมา

PR12Pp123