NSM เปิดกิจกรรม “ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 42”

NSM เปิดกิจกรรม “ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 42”

14-05-2024
NSM13A01

13 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา นายถิรพงศ์ เกียรตินันทน์ ผู้อำนวยการสำนักบริการผู้เข้าชม องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ค่ายเปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่นที่ 42” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ "โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้" เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม และกิจกรรมค่ายการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พร้อมสร้างแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ผ่านการร่วมทำกิจกรรมในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์ของ อพวช. โดยมีเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 320 คน เข้าร่วม ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 พฤษภาคม ถึง 15 พฤษภาคม 2567 ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

NSM13A015NSM13A016NSM13A017NSM13A018NSM13A019