"ปั่นเที่ยวเมืองวิทยาศาสตร์ตามรอยพระบาทพ่อ"

"ปั่นเที่ยวเมืองวิทยาศาสตร์ตามรอยพระบาทพ่อ"

18-02-2022
"ปั่นเที่ยวเมืองวิทยาศาสตร์ตามรอยพระบาทพ่อ"

19 ธันวาคม 2564 / อพวช. สนับสนุนการจัดกิจกรรม "ปั่นเที่ยวเมืองวิทยาศาสตร์ตามรอยพระบาทพ่อ" จัดโดย ชมรมจักรยานท่องเที่ยวปทุมธานี การท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี และ จังหวัดปทุมธานี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี ซึ่งกิจกรรมนี้ถือเป็นการรวมกลุ่มนักปั่นจักรยาน เพื่อเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวด้านแหล่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยมีนักปั่นจักรยานเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 200 คน ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

194642

194657