จัดพิธีมอบเกียรติบัตร “คนดีศรี วท.” ให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวง ที่มีความประพฤติดีและมีผลงานดีเด่น

จัดพิธีมอบเกียรติบัตร “คนดีศรี วท.” ให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวง ที่มีความประพฤติดีและมีผลงานดีเด่น

07-12-2021
จัดพิธีมอบเกียรติบัตร “คนดีศรี วท.” ให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวง ที่มีความประพฤติดีและมีผลงานดีเด่น

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และพนักงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีสถาปนากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เนื่องในโอกาสาครบรอบ 38 ปี ในวันที่ 24 มีนาคม 2560 พร้อมจัดพิธีมอบเกียรติบัตร “คนดีศรี วท.” ให้กับบุคลากรในสังกัดกระทรวง ที่มีความประพฤติดีและมีผลงานดีเด่น จำนวน 16 คน โดยนายพงศ์เนตร ถาวรนาถ ได้รับพิจารณาให้เป็นพนักงานดีเด่นของ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

ข่าวสาร

ข่าวสาร