เยี่ยมชมและร่วมหารือความร่วมมือ ด้านสมาคมวิทยาศาสตร์ และการศึกษาวิทยาศาสตร์ของเยาวชน

เยี่ยมชมและร่วมหารือความร่วมมือ ด้านสมาคมวิทยาศาสตร์ และการศึกษาวิทยาศาสตร์ของเยาวชน

07-12-2021
เยี่ยมชมและร่วมหารือความร่วมมือ ด้านสมาคมวิทยาศาสตร์ และการศึกษาวิทยาศาสตร์ของเยาวชน

วันที่ 10 สิงหาคม 2560/ ดร.อภิญาณ์ หทัยธรรม รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) (คนที่ 4 จากซ้าย) และคณะผู้บริหารจาก อพวช. ให้การต้อนรับ Mr. ZHANG Xiaohu ผู้อำนวยการ Beijing Youth Science Center, BAST (คนที่ 4 จากขวา) และคณะผู้บริหารจาก Beijing Association for Science and Technology (BAST) เพื่อเยี่ยมชมและร่วมหารือความร่วมมือ ด้านสมาคมวิทยาศาสตร์ และการศึกษาวิทยาศาสตร์ของเยาวชน ซึ่งทางรัฐบาลของปักกิ่งได้มีการเน้นย้ำและผลักดัน ในด้านของการศึกษาวิทยาศาสตร์ พร้อมส่งเสริมการปลูกฝังวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชนเพื่ออนาคตของประเทศ ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

IMG1973800533

IMG1977800533

IMG1983800533

IMG1938800533

IMG1945800533

IMG1962800533

IMG1934800533

IMG1928800533

IMG1931800533

IMG1923800533

IMG1924800533

IMG1927800533