ประกาศผลผู้ที่ได้รับเลือกให้รับประกันภัย อพวช. ปี ๒๕๖๔

ประกาศผลผู้ที่ได้รับเลือกให้รับประกันภัย อพวช. ปี ๒๕๖๔

09-12-2021
ประกาศผลผู้ที่ได้รับเลือกให้รับประกันภัย อพวช. ปี ๒๕๖๔

ประกาศผลผู้ที่ได้รับเลือกให้รับประกันภัย อพวช. ปี ๒๕๖๔

ดาวน์โหลดรายระเอียด ผู้ที่ได้รับเลือกฯ ได้ที่ไฟล์ด้านล่าง

สอบถามเพิ่มเติม
กองกฎหมาย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)
โทร. 0 2577 9999