ทีมไทย คว้า 6 รางวัล จาก 4 ประเภท ในการประกวด International Science Drama Competition 2022

ทีมไทย คว้า 6 รางวัล จาก 4 ประเภท ในการประกวด International Science Drama Competition 2022

27-08-2022
DRAMA00

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมแสดงความยินดีกับทีมไทยที่คว้ารางวัลในเวทีระดับนานาชาติ ในการประกวด International Science Drama Competition 2022 ภายใต้หัวข้อ Our Seas and Oceans for the Future เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนนำองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และศิลปะ มาบูรณาการร่วมกันในการสร้างสรรค์ผลงานการสื่อสารวิทยาศาสตร์ในรูปแบบของละครวิทยาศาสตร์ ซึ่งผลปรากฏว่าทีมไทยได้คว้ารางวัลมาถึง 6 รางวัล จาก 4 ประเภท พร้อมสร้างชื่อให้กับประเทศไทยในระดับนานาชาติ

A01

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า “อพวช. มีภารกิจในการส่งเสริมและสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับสังคมไทย โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยมีเป้าหมายให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปเกิดทักษะการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาหรือสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ โดยมุ่งหวังให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์อันเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาคุณภาพประชากร เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคต

ทั้งนี้ ได้เห็นความสำคัญในการส่งเสริมและสร้างเครือข่ายเยาวชนนักสื่อสารวิทยาศาสตร์ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ จึงได้กำหนดจัดโครงการประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 (Thailand Science Drama Competition 2022) ขึ้น พร้อมคัดเลือกทีมไทยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติในการประกวด International Science Drama Competition 2022 ภายใต้หัวข้อ Our Seas and Oceans for the Future โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันฯ ทั้งหมด 8 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย, บรูไนดารุซซาลาม, จีน, มาเลเซีย, ไนจีเรีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์ และไทย เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยให้ได้แสดงผลงานและศักยภาพด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านละครในระดับนานาชาติ”

โดยผลปรากฏว่า ทีมไทยได้รับรางวัลจากการประกวด International Science Drama Competition 2022 ทั้งหมด 6 รางวัล ได้แก่

ประเภท Junior Category

DRAMA02

รางวัลที่ 1 (First Place) ได้แก่ ทีม ACT WAVE WARRIORS เรื่อง BEYOND THE WAVES จาก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ประเภท Open Category (ไม่จำกัดอายุ)

DRAMA03

รางวัลที่ 2 (Second Place) ได้แก่ ทีม PPS-EP SEA ADVOCATES เรื่อง HOPE IN THE GARBAGE SEA-TY จาก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ประเภท Short Film Category (ไม่จำกัดอายุ)

DRAMA04

รางวัลที่ 1 ได้แก่ ทีม EKTRA DRAMA CLUB เรื่อง THE SCHOOL OF FISH จาก โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา

DRAMA05

รางวัลที่ 2 ได้แก่ ทีม SEALAY เรื่อง SEALAY จากโรงเรียนปรินส์รอแยลส์วิทยาลัย

DRAMA06

รางวัลที่ 3 ได้แก่ ทีม DREAM TO BE เรื่อง DREAM TO BE  

และรางวัล Most Outstanding Performers

DRAMA07

ได้แก่ นางสาวลัทธพรรณ แก่นจันทร์ แสดงเป็น Ursula จาก ทีม PPS-EP SEA ADVOCATES เรื่อง HOPE IN THE GARBAGE SEA-TY จาก โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

ผศ.ดร.รวินฯ กล่าวเพิ่มเติม “อพวช. ขอแสดงความยินดีกับทีมไทยทุกท่านที่ได้รับรางวัลกับการประกวดระดับนานาชาติในครั้งนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีความสามารถและศักยภาพทัดเทียบไม่แพ้ประเทศใด นอกจากประสบการณ์ที่ทุกคนได้รับในครั้งนี้ ขอให้ภาคภูมิใจในการได้เป็นตัวแทนของคนไทยที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศอีกด้วย ซึ่งหวังว่ารางวัลที่ทุกคนได้รับจะเป็นแรงผลักดันในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต”

ทั้งนี้ ทุกท่านสามารถเข้าไปชมผลงานของทีมไทยได้ที่ FACEBOOK : International Science Drama Competition