อพวช. ชวนชาว TikToker สร้างสรรค์คลิปท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ ผ่านโครงการ NSM TikTok Challenge ชุด “A DAY @ NSM” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท

อพวช. ชวนชาว TikToker สร้างสรรค์คลิปท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ ผ่านโครงการ NSM TikTok Challenge ชุด “A DAY @ NSM” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท

06-09-2022
TIK01

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเวทีการประกวดโครงการ NSM TikTok Challenge ชุด “A DAY @ NSM” สร้างสรรค์คลิป VDO ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ของ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี ภายใต้แนวคิด “ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์” เพื่อสร้างแรงบันดาลให้เยาวชนและประชาชนทั่วไป พร้อมต่อยอดด้านการสื่อสารและผลิตสื่อเชิงท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 ตุลาคม 2565 นี้

CEO 01

ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า “อพวช. มีภารกิจหลักในการสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนและประชาชนได้สนุกกับการค้นพบและเรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมทั้งส่งเสริมให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญต่อการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ของ อพวช. ที่ผ่านมาได้มุ่งมั่นพัฒนานิทรรศการและกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายใหม่ ๆ เพื่อทำให้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ทำให้เยาวชนและประชาชนได้มาเรียนรู้ และหาแรงบันดาลใจด้านวิทยาศาสตร์ได้ตลอดเวลา โดยเมื่อเกิดความสงสัยใคร่รู้ในเรื่องวิทยาศาสตร์สามารถมาค้นหาคำตอบที่ถูกต้องได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งได้สัมผัสประสบการณ์ความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ ซึ่งปัจจุบันเราเปิดให้บริการ    4 พิพิธภัณฑ์ ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี ได้แก่ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ และพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า 

ทั้งนี้ อพวช. ได้เล็งเห็นความสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป จึงเปิดเวทีให้เหล่า TikToker มาแสดงความคิดสร้างสรรค์และความสามารถผ่านการประกวดโครงการ NSM TikTok Challenge ชุด “A DAY @ NSM” ในการส่งผลงานคลิปวีดีโอท่องเที่ยวเชิงสาระบันเทิง (Edutainment) ในพิพิธภัณฑ์ ณ อพวช. คลองห้า จ.ปทุมธานี ความยาวไม่เกิน 60 วินาที โดยสามารถถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ในนิทรรศการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้แนวคิด “ดินแดนแห่งการค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์” ที่จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพิพิธภัณฑ์ให้เกิดการรับรู้แก่สาธารณชนในวงกว้างต่อไปในอนาคต”

Curiosity WINS-01

 Curiosity WINS-02

สำหรับการประกวดฯ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเยาวชน นักเรียน-นักศึกษา อายุไม่เกิน18 ปี และประเภทประชาชนทั่วไปอายุ 18 ปีขึ้นไป สำหรับผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่  https://forms.gle/wyt6xRqHG18Pop9o8 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 ตุลาคม 2565 นี้ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2577 9999 ต่อ 3132 อีเมล piyanut@nsm.or.th หรือ  Facebook : NSM Thailand