อพวช. จัดงาน "วิ่งแก้มลิง ครั้งที่ 2" (NSM RUN FOR SCIENCE 2019)

 อพวช. จัดงาน "วิ่งแก้มลิง ครั้งที่ 2" (NSM RUN FOR SCIENCE 2019)

09-12-2021
 อพวช. จัดงาน "วิ่งแก้มลิง ครั้งที่ 2" (NSM RUN FOR SCIENCE 2019)

10 พฤศจิกายน2562 / อพวช. จัดงาน "วิ่งแก้มลิง ครั้งที่ 2" (NSM RUN FOR SCIENCE 2019) เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งใน “วันศูนย์วิทยาศาสตร์และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์สากล” (International Science Center & Science Museum Day (ISCSMD) ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ในการส่งเสริมการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี โดยมี ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานการแข่งขัน "วิ่งแก้มลิง ครั้งที่ 2" โดยทำการปล่อยตัวบริเวณพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และวิ่งเส้นทางบริเวณสระเก็บน้ำพระรามเก้า ปทุมธานี แบ่งระยะทางการวิ่งออกเป็น 15.6 กม. และ 6.5 กม. มีผู้สนใจวิ่งกว่า 2,000 คน ทั้งนี้รายได้ส่วนหนึ่งของกิจกรรมจะนำไปมอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนาต่อไป นอกจากนี้ผู้แข่งขันทุกท่านยังได้รับสิทธิ์พิเศษเข้าชมพิพิธภัณฑ์ ฟรี! ได้แก่ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า(เปิดเฉพาะกิจ), พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์, พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกด้วย พร้อมทั้งสนุกกับกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์กว่า 7 บูธภายในงานฯ ดังกล่าว ณ อพวช. คลองห้า ปทุมธานี

963896