องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดงานแถลงข่าว ปิดเทอมสร้างสรรค์ “อัศจรรย์วันว่าง” ปี 2563

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดงานแถลงข่าว ปิดเทอมสร้างสรรค์ “อัศจรรย์วันว่าง” ปี 2563

09-12-2021
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดงานแถลงข่าว ปิดเทอมสร้างสรรค์ “อัศจรรย์วันว่าง” ปี 2563

22 กุมภาพันธ์ 2563 / องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และหน่วยงานภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ร่วมจัดงานแถลงข่าว ปิดเทอมสร้างสรรค์ “อัศจรรย์วันว่าง” ปี 2563 โดยมี ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมงานแถลงข่าวฯ ดังกล่าว ซึ่งภายในงาน อพวช. ได้นำตัวอย่าง “กิจกรรม Coding Pixels” ที่ชวนน้องๆไปเรียนรู้การเขียนโค้ดโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งถือเป็นกระบวนการหนึ่งที่นำไปสู่ขั้นตอนและวิธีคิดในการแก้ปัญหา และช่วยเสริมทักษะที่จำเป็นแห่งศตวรรษที่ 21 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง “อากาศทรงพลัง” มาแสดงภายในงานนี้อีกด้วย ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะช่วยสร้างมุมมองใหม่ให้กับเยาวชนได้เห็นว่า วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เป็นเรื่องใกล้ตัวและสามารถเรียนรู้ได้อย่างสนุกสนานและเข้าใจง่าย

0081600x1066

0071600x1066

0061600x1066

0041600x1066

0031600x1066

0021600x1066

0011600x1066