NSM เปิดเวทีการประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์ ศูนย์ภาคกลาง รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2566 พร้อมคัดเลือกตัวแทนแข่งขันต่อระดับประเทศ

NSM เปิดเวทีการประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์ ศูนย์ภาคกลาง รอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2566 พร้อมคัดเลือกตัวแทนแข่งขันต่อระดับประเทศ

13-07-2023
ScienceShow01

13 กรกฎาคม 2566 / นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นประธานเปิดการแข่งขันการประกวดการแสดงวิทยาศาสตร์ (Science Show) ศูนย์ภาคกลางรอบชิงชนะเลิศ ประจำปี 2566 ในระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น ภายใต้หัวข้อ “มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์” เพื่อคัดเลือกเยาวชนเป็นตัวแทนศูนย์ภาคกลางเข้าร่วมการประกวดฯ ระดับประเทศต่อไป ณ ห้อง IT Auditorium พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมการประกวดฯ จำนวน 49 ทีม ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 -14 กรกฎาคม 2566 ณ อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ScienceShow02ScienceShow04Science05ShowScienceShow06