อพวช. จัดประชุมผู้บริหารเครือข่าย Asia Pacific Network of Science and Technology Centres ประจำปี 2566 (ASPAC Executive Council Meeting 2023)

อพวช. จัดประชุมผู้บริหารเครือข่าย Asia Pacific Network of Science and Technology Centres ประจำปี 2566 (ASPAC Executive Council Meeting 2023)

15-08-2023
UIAD2

เมื่อวันที่ 14 ส.ค. ผศ.ดร. รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมด้วย ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการ อพวช. ให้การต้อนรับ LIM Tit Meng, Interim President of Asia Pacific Network of Science and Technology Centres (ASPAC) และคณะผู้บริหารเครือข่าย ASPAC ในการเข้าร่วมประชุม ASPAC Executive Council Meeting 2023 ทั้งนี้ คณะผู้บริหารเครือข่าย ASPAC ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี นอกจากนี้ วันที่ 15 ส.ค. คณะผู้บริหารเครือข่าย ASPAC ได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของ อพวช. ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา และพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

NSM-AA13NSM-AA14NSM-AA16NSM-4471NSM88547NSM-99874์NNSA1์NNSA12์NNSA13