NSM X SSTM ผนึกกำลังส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการพัฒนานิทรรศการและกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์

NSM X SSTM ผนึกกำลังส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการพัฒนานิทรรศการและกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์

15-05-2024
SSTM-NSM01

เมื่อ 14 พฤษภาคม ดร.กรรณิการ์ เฉิน รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หรือ NSM พร้อมด้วย Ms. Miao Wenjing รองผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนามความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านการพัฒนานิทรรศการและกิจกรรมในพิพิธภัณฑ์ พร้อมเตรียมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านธรรมชาติวิทยาในเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพ งานวิจัย คลังวัตถุตัวอย่าง และนักวิจัยร่วมกัน ถือเป็นความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับนานาชาติและภูมิภาคเอเชีย โดยมี นางสาวจีรพัชรินทร์ อรรถจินดา ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจและเครือข่าย อพวช. และ Ms.Tang Xianhua รองผู้อำนวยการศูนย์นิทรรศการและการเรียนรู้ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาแห่งนครเซี่ยงไฮ้ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามฯ ดังกล่าว พร้อมกันนี้ Ms. Miao Wenjing รองผู้อำนวยการ SSTM ได้บรรยายในกิจกรรม KM Sharing เรื่อง “Shanghai Science and Technology Museum Management” เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านงานบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ของ SSTM ให้กับเจ้าหน้าที่ NSM ณ ห้องประชุมไอน์สไตน์ ชั้น 2 อาคารสำนักงาน อพวช. ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ทั้งนี้ คณะผู้บริหาร SSTM ยังได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของพิพิธภัณฑ์พระรามเก้า และพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกด้วย

SSTM-NSM012SSTM-NSM014SSTM-NSM015SSTM-NSM016SSTM-NSM017SSTM-NSM018SSTM-NSM019SSTM-NSM018