อพวช. ร่วมกับ เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

อพวช. ร่วมกับ เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

07-12-2021
อพวช. ร่วมกับ เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

13/06/60 - อพวช. ร่วมกับ เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ NY Sci เปิดงาน NYSCI – Maker Space Development Workshop โดยมี คุณหทัยรัตน์ อติชาติ ผู้จัดการฝ่ายนโยบายด้านรัฐกิจและกิจการสัมพันธ์ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด (คนกลาง) Mr. Ara Barsam Chief of Fary, Chevron Enjoy Science (คนที่ 1 จากขวา) และ คุณสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช) (คนที่ 2 จากขวา) เป็นประธานและร่วมเปิดงานดังกล่าว ฯ โดยมี  David Wells Director of Maker Programming New York Hall of Science (คนที่ 2 จากซ้าย) และ Reid Bingham Makerspace Coordinator New York Hall of Science (คนที่ 1 จากซ้าย) ร่วมเป็นวิทยากร ณ อพวช. คลองห้า คลองหลวง ปทุมธานี

IMG1136800x533

IMG1134800x533

IMG1135800x533

IMG1131800x533

IMG1125800x533

IMG1119800x533

IMG1116800x533

IMG1092800x533

IMG1089800x533

IMG1064800x533

IMG1075800x533

IMG1056800x533

IMG1052800x533