พร้อมลุยจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่ภูมิภาคอย่างยิ่งใหญ่ ในงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอครบรอบ 150 ปี

พร้อมลุยจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่ภูมิภาคอย่างยิ่งใหญ่ ในงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอครบรอบ 150 ปี

08-12-2021
พร้อมลุยจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่ภูมิภาคอย่างยิ่งใหญ่ ในงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอครบรอบ 150 ปี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 18 กรกฎาคม 2561–กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมลุยจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์สู่ภูมิภาคอย่างยิ่งใหญ่ ในงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอครบรอบ 150 ปี ระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม 2561 ที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    เพื่อส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วย “วิทย์สร้างคน” สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนในภาคกลาง

0001 25

            นายสุวรงค์ วงษ์ศิริ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กล่าวว่า  นับเป็นการจัดงานเพื่อเฉลิมฉลองวาระสำคัญของปีในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ตำบลหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ภายใต้ชื่องาน “มหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ครบรอบ 150 ปี” ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นการผนึกกำลังระหว่าง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีทางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ เป็นผู้ดำเนินการหลักร่วมกับทาง อพวช. เพื่อร่วมรำลึกถึงพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์ของพระมหากษัตริย์ไทย โดยมีรูปแบบการจัดงานเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ ซึ่งทาง อพวช. จะดำเนินการในส่วนของ “เมืองจุดประกายความคิด วิทย์สร้างคน” 1 ใน 8 เมืองสำคัญที่มีการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ที่ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย อพวช. ได้ดำเนินการจัดงานมาอย่างต่อเนื่อง และครั้งนี้ได้เตรียมนิทรรศการและกิจกรรมไฮไลท์ไว้มากมาย เพื่อขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่ภูมิภาคและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็ก ๆ เยาวชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และได้ค้นพบสิ่งใหม่ ๆ จากการเรียนรู้ในเมืองจุดประกายความคิด วิทย์สร้างคน ที่ทาง อพวช. และหน่วยงานร่วมจัดทั้งภาครัฐและเอกชนตั้งใจสร้างสรรค์มาสู่เยาวชนในครั้งนี้ ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบาย “วิทย์สร้างคน” ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่ภูมิภาค เพื่อให้เด็ก ๆ เยาวชนได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมได้อย่างสร้างสรรค์และยังสามารถนำไปพัฒนาตนเองได้ต่อไปในอนาคต

0001 4

            “ในเมืองจุดประกายความคิด วิทย์สร้างคน จะจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ (THE ROYAL PAVILLION)  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทยและพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” นำเสนอเรื่องราวหลักการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของชาวไทย โดยทรงใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ เกิดเป็นนวัตกรรมหลากหลาย   สร้างประโยชน์สุขแก่คนไทยทั้งประเทศ นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร นำเสนอแนวทางพระราชดำริที่ทรงเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นำเสนอพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขประชาชน

0001 6

            นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการที่น่าสนใจอื่น ๆ อีกมากมายทั้งจากในประเทศและต่างประเทศที่นำมาจัดแสดง อาทิเช่น นิทรรศการนาทีนี้ต้องดิจิทัล (DIGITAL NOW) นำเสนอวิวัฒนาการของเทคโนโลยีดิจิทัลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สัมผัสกับความล้ำสมัยของโลกดิจิทัลและหุ่นยนต์อัจฉริยะที่มากความสามารถ นิทรรศการพลิกขยะสู่ขุมทรัพย์ (FROM WASTE TO VALUE) นำเสนอเรื่องราวของการบริหารจัดการขยะและชี้ให้เห็นประโยชน์ของสิ่งของเหลือใช้ต่าง ๆ ในกองขยะที่สามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพ สร้างสิ่งประดิษฐ์  ใหม่ ๆ สร้างพลังงานทดแทนและสร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่าที่คิด นิทรรศการไข่มหาสมบัติ (EGGIBITION) ค้นหาคำตอบจากเรื่องใกล้ตัวและทำความรู้จัก “ไข่” ในมิติอื่น ๆ ทั้งด้านชีววิทยา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  นิทรรศการจากสิ่งประดิษฐ์สู่วิถีคิดนวัตกรรม (MAKER SPACE:FROM MAKER TO INNOVATOR) กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำและสร้างแรงบันดาลใจสู่การเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่และอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงานครั้งนี้คือ นิทรรศการดาวจรัสฟ้า (STARRY SKY ILLUMINATION) จากประเทศจีน เปิดโลกทัศน์ผู้ชมให้ตื่นตาตื่นใจไปกับภาพถ่ายดาราศาสตร์จากทั่วทุกมุมโลก เป็นต้น” รองผู้อำนวยการ อพวช. กล่าว

0001 24

            ด้าน ดร.พัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตระหนักถึงความสำคัญของการเฉลิมฉลองเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี ดังนั้น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จึงได้ร่วมมือกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย อพวช. และหน่วยงานร่วมจัดอีกหลายแห่งจัดงานสำคัญเนื่องในวาระพิเศษนี้ขึ้นมา ซึ่งทางจังหวัดมีความพร้อมและมีศักยภาพที่จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และปลูกฝังทัศนคติที่ดีแก่เยาวชนในภูมิภาคได้อย่างเต็มที่ โดยการจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งนี้มีรูปแบบการจัดงานเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ 8 เมือง ได้แก่ เมืองพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย, เมืองบ้านของพ่อ, เมืองจุดประกายความคิด วิทย์สร้างคน, เมืองโลกใต้น้ำ, เมืองดาราศาสตร์และอวกาศ, เมืองตะลุยแดนวิทยาศาสตร์, เมืองใกล้ชิดวิทย์...ธรรมชาติ, และเมืองพลังงานแห่งชีวิต อีกทั้งกิจกรรมแสง สี เสียงและมหรสพสำหรับภาคกลางคืน  เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษของปีนี้ นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ที่จะได้จัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมกับหลายหน่วยงาน เพื่อรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีคุณูปการแก่วงการวิทยาศาสตร์ไทย และได้เปิดโลกทัศน์ให้แก่เด็ก ๆ เยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดใกล้เคียงได้ชมนิทรรศการและกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่น่าสนใจมากมายในครั้งนี้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการเสริมสร้างการเรียนรู้ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไปในอนาคต

0001 23

            นายเบญจพล พาลี  ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศที่เหมาะสมกับการจัดงานกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้  ซึ่งทาง อวท. ได้เตรียมความพร้อมพื้นที่ 485 ไร่  สำหรับการจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ ครั้งนี้อย่างเต็มที่และอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ซึ่งครั้งนี้ อวท. ได้กำหนดจัดกิจกรรมงานแสดงแสง สี เสียงและมหรสพ ระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2561 เวลา 18.00-22.00 น. รวม 5 คืน ณ บริเวณลานด้านหน้าสนามหญ้า ด้านข้างลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมค่ายตามรอยพระยุคลบาท รัชกาลที่ 4 ซึ่งจัดเป็นกิจกรรมค่ายนักเรียน ระดับประถมและระดับมัธยมศึกษา กิจกรรมประกวดแข่งขันในงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ 150 ปี เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์และการแสดงวิทยาศาสตร์ ตอบปัญหาดาราศาสตร์ระดับประเทศ กิจกรรมการประกวดภาพวาดระดับประเทศ กิจกรรมประกวดแข่งขันของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า เป็นต้น ตลอดจนกิจกรรมการประชุม สัมมนาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์  กิจกรรม Day Camp สำหรับนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยทั่วประเทศ เป็นต้น กิจกรรมที่จัดขึ้นมาทั้งหมดนี้  เพื่อให้เด็ก ๆ เยาวชนและประชาชนทุกคนที่เข้าร่วมงานได้รำลึกถึงวาระพิเศษในโอกาสเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปีที่พระบาทสมเด็จ   พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง ณ บ้านหว้ากอ อีกทั้ง ยังเป็นการขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ภูมิภาคครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศ ซึ่งจะช่วยเปิดประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ ๆ ให้แก่เยาวชนและประชาชนได้เป็นอย่างดียิ่ง

0001 7

            สำหรับงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครบรอบ 150 ปี จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-24 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.00 น. และภาคกลางคืน ระหว่างวันที่ 18-22 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 18.00 – 22.00 น. ที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนักเรียน เยาวชน และผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารและการจองเข้าชมงานได้ที่  www.nsm.or.th  และ www.waghor.go.th  และ FACEBOOK : มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สอบถามที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โทรศัพท์ 02 577 9960

---------------------------------------------------------------

สื่อมวลชนสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

กองประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาธุรกิจและการตลาด องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 

คุณพัชร์ชิสา (ปัญญ์) T.095-624-6659 / คุณสุรัตนา (เมย์) T.086-409-1602 /

คุณบุษราภรณ์ (อิ๋ว) T.088-584-4676

และคุณสาวิตรี (แหม่ม) T.061-974-9555/ คุณพณณกร (เอื้อง) T.086-060-9055